<

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ယာဥ္မ်ားကုိ ေအာက္တိုဘာလမွစ၍ ဘီးခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမည္

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ နယ္နိမိတ္အတြင္း သြားလာသည့္ ယာဥ္မ်ားအား ဘီးခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို လာမည့္ေအာက္တိုဘာလတြင္ အင္ဂ်င္ပါ၀ါအလိုက္ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ေျပာင္းလဲေကာက္ခံရာတြင္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္အရ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မွတ္ပံုတင္ယာဥ္မ်ားကို ယာဥ္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေကာက္ခံေနရာမွ အင္ဂ်င္ပါ၀ါစီစီအလိုက္ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမည္ျဖစ္ကာ လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္ျဖစ္ပါ အခြန္ႏႈန္းထား တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုက ဘီးခြန္က မေဆာင္မေနရျဖစ္သြားၿပီ။ လက္ရွိက ဆိုင္ကယ္ဆို ႏွစ္ႏွစ္သက္တမ္းအတြက္ ၁၉၀၀ ေလာက္က်တယ္။ လုပ္ငန္းသံုး အိမ္သံုးမခြဲဘဲ ကားအမ်ိဳးအစားနဲ႔ က.ည.န ယာဥ္သက္တမ္းေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ေပးရတာျဖစ္တယ္။ အခု ေျပာင္းလဲေကာက္ဖို႔ ေၾကညာထားတာက်ေတာ့ အရင္ထက္ ပိုမ်ားသြားတယ္။ လုပ္ငန္းသံုး ဆိုရင္လည္း ပိုေဆာင္ရမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ယာဥ္ပိုင္ရွင္ေတြဆိုရင္ ေပးေဆာင္ရမယ့္ အခြန္တြက္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ သိန္းခ်ီက်မွာမို႔ ညည္းတဲ့သူေတြ႐ွိတယ္” ဟု က.ည.န တြင္ ကိုယ္စား ယာဥ္လိုင္စင္ သက္တမ္းတိုး ေဆာင္ရြက္ေပးသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အင္ဂ်င္ပါ၀ါစီစီအလိုက္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုက္သည့္ ဘီးခြန္ႏႈန္းထားမ်ားမွာ လက္႐ွိ ေကာက္ခံေနသည့္ ဘီးခြန္ႏႈန္းထားမ်ားထက္ ထက္၀က္ခန္႔ ျမင့္တက္သြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ တစ္မ်ိဳးသားလွ်င္ လုပ္ငန္းသံုး၊ အိမ္သံုးခြဲျခားျခင္း မ႐ွိဘဲ က်န္ယာဥ္မ်ားကို အင္ဂ်င္ပါ၀ါစီစီအလိုက္ လုပ္ငန္းသံုးျဖစ္ပါက တစ္ႏွစ္လွ်င္ အခြန္ခ အိမ္သံုးထက္ႏႈန္းထား ႏွစ္ဆေပးေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ကာ အနည္းဆံုး က်ပ္သံုးေသာင္းေက်ာ္မွ အမ်ားဆံုးက်ပ္ တစ္သိန္းေက်ာ္အထိ က်သင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရကာ စီးပြားေရးသံုး ယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ဘီးခြန္ႏႈန္းထား အသစ္အတိုင္း ေပးေဆာင္ၿပီးပါက ၿမိဳ႕၀င္ဂိတ္မ်ားတြင္ လမ္းအသံုးျပဳခ ေကာက္ခံေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အင္ဂ်င္ပါ၀ါစီစီအလိုက္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ထားသည့္ တစ္ႏွစ္စာအတြက္ ဘီးခြန္ႏႈန္းထားမ်ားမွာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မွာ ၁၈၂၅ က်ပ္၊ ၆၆၀ စီစီေအာက္ အိမ္သံုး ယာဥ္မွာ ၁၈၂၅၀ က်ပ္၊ စီးပြားေရးသံုးမွာ က်ပ္  ၃၆၅၀၀၊ ၆၆၀ စီစီမွ ၁၃၀၀ စီစီထိ အိမ္သံုးယာဥ္ ၂၇၃၇၅ က်ပ္၊ စီးပြားေရးသံုး ၅၄၇၅၀ က်ပ္၊ ၁၃၀၁ စီစီမွ ၂၀၀၀ စီစီအထိ အိမ္သံုးယာဥ္ ၃၆၅၀၀ က်ပ္၊ စီးပြားေရးသံုး ၇၃၀၀၀ က်ပ္၊ ၂၀၀၁ စီစီမွ ၄၃၀၀ စီစီအထိ အိမ္သံုး ၄၅၆၂၅ က်ပ္၊ စီးပြားေရးသံုး ၉၁၂၅၀ က်ပ္ႏွင့္ ၄၃၀၀ စီစီအထက္ ယာဥ္မ်ားမွာ အိမ္သံုး ၅၄၇၅၀ က်ပ္၊ စီးပြားေရးသံုး က်ပ္၁၀၉၅၀၀ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

August 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.