<

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ တံတားေျခာက္စင္းကုိ အခ်ိန္မီ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဟု သိရ

ဇူလိုင္၂၁ ရက္မွစ၍ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရႀကီးေရလႊမ္းမႈ၊ ေတာင္က်ေရ စီးဆင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ေရတိုက္စားမႈ ျဖစ္ေပၚၿပီး ပ်က္စီး ေမ်ာပါခဲ့ရသည့္ တံတား ေျခာက္စင္းအား ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက အခ်ိန္မီ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ တံတားမ်ားမွာ ထီလုံ-တာေဘာင္ -နဘူးေကာ့ကရိတ္ လမ္းပိုင္း မိုင္တိုင္အမွတ္ (၂၅/၄-၂၆/၂) ရွိ ေပ ၅၀ သစ္သားတံတား၊ ထီလံု-တာေဘာင္-နဘူး-ေကာ့ကရိတ္လမ္းရွိ မိုင္တိုင္အမွတ္ (၃၄/၀) ရွိ ၁၀ ေပ အရွည္ အုတ္ခံုတံတား၊ လိႈင္းဘဲြ-ရွမ္းရြာသစ္လမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၀/၆-၁၀/၇) ရွိ ၁၁၀ေပ RC တံတား၊ လိႈင္းဘဲြ-ရွမ္းရြာသစ္လမ္းရွိ တံတား၊ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းေပ 60 s/s ေဘလီတံတားႏွင့္ သံျဖဴဇရပ္-ဘုရားသံုးဆူလမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္ (၄၅/၀-၄၅/၁)ရွိ ေပ 60 DS ေဘလီတံတား တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ပ်က္စီးေမ်ာပါ တံတားေျခာက္စင္းကို အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သလို ထီလံု-တာေဘာင္-နဘူး-ေကာ့ကရိတ္လမ္းေပၚမွာ က်န္ရွိတဲ့ တံတားသံုးစင္း ပ်က္စီးေနမႈကိုလည္း ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ကရင္ျပည္နယ္ ေဆာက္လုပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

August 3, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.