<

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာက႑တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ ယခင္က ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိသာ ခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွ လက္ရွိတြင္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၈၀ အထိ တိုးျမႇင့္ခြင့္ျပဳထားဟုဆို

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာက႑တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ ယခင္က ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိသာ ခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ အထိ တိုးျမႇင့္ခြင့္ျပဳေပးထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) က သိရသည္။

“အရင္က လယ္ယာက႑ကို ျပည္တြင္းကို အကာအကြယ္ေပးထားတဲ့သေဘာ ရွိတယ္။ အဲဒီတုန္းက အမ်ားစုက လယ္ယာက႑မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ဆိုင္မႈ ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း မေက်ာ္ရဘူး။ ႏိုင္ငံသားက ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ရမယ္ဆိုတာ လယ္ယာက႑မွာ ထားခဲ့တယ္။ ၂၀၁၆ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒါစၿပီးေျဖေလွ်ာ့တာေပါ့။ ဥပေဒအသစ္မွာေတာ့ လယ္ယာက႑မွာ ဖက္စပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ခြင့္ျပဳထားတယ္။ အဲဒီမွာမွ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ႏိုင္ငံျခားသားကို ေပးလိုက္တာ။ နဂိုတုန္းက ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ မေက်ာ္ဘူး။ အခုေတာ့ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေပးထားတယ္” ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္အတြက္ ဆန္စက္လုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အထုိက္အေလ်ာက္ ၀င္ေရာက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

“ေပးလုိက္ေတာ့ အဓိက ဆန္စက္လုပ္ငန္းေတြမွာေတာ့ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အထိုက္အေလ်ာက္ ရွိေနတယ္” ဟု ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာက႑လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မ်ဳိးေစ့ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရာႏႈန္းျပည့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားသည့္အတြက္ အဆိုပါ မ်ဳိးေစ့ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းက႑၌ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ေလာေလာဆယ္ လယ္ယာက႑မွာ အမ်ားစု ဘာေတြခြင့္ျပဳထားလဲဆိုေတာ့ မ်ဳိးေစ့ထုတ္လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြက ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏိုင္ငံျခားသားကို ေပးတဲ့အတြက္ မ်ဳိးေစ့ထုတ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ရွိတယ္” ဟု ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္းမွထြက္ရွိသည့္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားကို တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္ (Value Added) ထုတ္ကုန္မ်ားေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၌ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမို၀င္ေရာက္ေစလိုေၾကာင္း သိရသည္။

“လယ္ယာက႑ဆိုတာထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လယ္ယာက႑ကထြက္တဲ့ ပစၥည္းေတြကို Value Added ထုတ္ကုန္ေတြ ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ အဲဒါကို ေမွ်ာ္မွန္းတယ္” ဟု ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာက႑တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈ အေျခအေနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလံုးသို႔ ၀င္ေရာက္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ၏ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္မွာသာရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇြန္လကုန္အထိ လယ္ယာက႑တြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၆၅၀ သန္း ၀င္ေရာက္ထားၿပီး ၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိမူ ေဒၚလာ ၃၉၀ ဒသမ ၀၀၁ သန္းအထိ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း သိရသည္။

August 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.