<

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းအတြင္းရွိ တုိက္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ႏုိင္ေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ TNLA ဘက္မွ စာပုိ႔ထားေသာ္လည္း RCSS က အေၾကာင္းျပန္ျခင္းမရွိဟု ဆို

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း) အတြင္းရွိ တုိက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ႏုိင္ေရးအတြက္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ TNLA ဘက္မွ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ထံ စာေပးပုိ႔ထားသည့္မွာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း RCSS ဘက္က အေၾကာင္းျပန္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း TNLA သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာနမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဗုိလ္မွဴးႀကီး တာအုိက္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လ ဒုတိယပတ္မွ စတင္ကာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP)၊ တအန္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (TNLA) ပူးေပါင္းအဖြဲ႕တုိ႔ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ေဒသခံ ၁၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းထဲတြင္ RCSS ႏွင့္ SSPP၊ TNLA ပူးေပါင္းအဖြဲ႕တုိ႔အၾကား တုိက္ပြဲမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားေနခဲ့ၿပီး RCSS အေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီးေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းထဲတြင္ RCSS ႏွင့္ TNLA တုိ႔အၾကား တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမ်ား ပုိမုိျပင္းထန္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ရွမ္းေျမာက္တုိက္ပြဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ နဂုိကတည္းက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ ရပ္တည္ခ်က္ရွိတယ္။ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးတဲ့ ေနာက္ပုိင္းမွာ RCSS က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဒသကို ေရာက္လာတယ္။ ေရာက္လာတဲ့အတြက္ တုိက္ပြဲေတြ ျဖစ္လာၾကတယ္။ ဒီတုိက္ပြဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ဖုိ႔လုိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးဖုိ႔လည္း အဆင္သင့္ရွိတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းတုန္းက တစ္ႀကိမ္ေတြ႕ခဲ့တယ္။ ေနာက္ထပ္ေတြ႕ဆုံၾကဖုိ႔လည္း သေဘာတူညီခ်က္ ရထားတယ္။ သူတို႔ဆီကိုလည္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးဖုိ႔အတြက္ စာပုိ႔ထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုအခ်ိန္အထိ ဘာမွျပန္ၾကားလာတာ မရွိဘူး” ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီး တာအုိက္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းအတြင္းရွိ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၊ RCSS ႏွင့္ TNLA တုိ႔အၾကား သုံးပြင့္ဆုိင္ တုိက္ပြဲမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားလည္း မၾကာခဏ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရၿပီး ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP) ကမူ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းထဲတြင္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ နည္းပါးေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP) ႏွင့္ တအန္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (TNLA) တို႔ အၾကားတြင္လည္း နားလည္မႈလြဲမွားရာမွ တစ္ဆင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းထဲတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားမွာ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းထဲတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း အခ်င္းခ်င္းျဖစ္သည့္ RCSS ႏွင့္ TNLA တုိ႔အၾကား တုိက္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တုိက္တြန္း ေတာင္းဆုိေနေသာ္လည္း ယေန႔တုိင္ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္ကေတာ့ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးဖုိ႔အတြက္ အျမဲတမ္း အဆင္သင့္ရွိတယ္။ အျမဲတမ္းအားတယ္။ လက္ကမ္းႀကိဳဆုိတယ္။ သူတို႔ဘက္က အေၾကာင္းမျပန္တဲ့ အတြက္သာ ဘာမွလုပ္ငန္းမစတင္ႏုိင္ေသးဘူး ျဖစ္ေနတာ။ အခုအထိလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က ရပ္တည္ခ်က္က ဒီအတုိင္းပါပဲ” ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး တာအုိက္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းအတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ RCSS ႏွင့္ TNLA တို႔အၾကား တုိက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ႏုိင္ေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS) ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူမ်ားထံ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္၍မရခဲ့ေပ။

August 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.