<

ပိတ္သိမ္းမည္ဟု သတင္းထြက္ေနသည့္ စက္႐ံု ၁၄ ႐ံုတြင္ ခုနစ္႐ံုမွာ MIC ခြင့္ျပဳလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး စက္႐ံုႏွစ္႐ံုသာ အမွန္တကယ္ပိတ္သိမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း DICA ဒုညႊန္ခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည့္ ပိတ္သိမ္းမည္ဆိုေသာ စက္႐ံုေပါင္း ၁၄ ခုတြင္ ခုနစ္ခုသာ MIC ခြင့္ျပဳလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ယင္းစက္႐ံု ခုနစ္ခုအနက္ ႏွစ္ခုသာ အမွန္တကယ္ ပိတ္သိမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) မွ ဒုတိယညႊန္ၾကာေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီ ၁၄ ခုကိစၥေပါ့ေနာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း အားလံုးေမးၿပီး စိစစ္ထားတယ္။ ဒီ ၁၄ ခုမွာ ပိတ္သိမ္းတယ္ဆိုတာ စိစစ္တဲ့အခါမွာ အဲမွာ ေကာ္မရွင္ (MIC) ခြင္ျ့ပဳလုပ္ငန္းက ခုနစ္ခုပါတယ္။ လံုး၀ဖ်က္သိမ္းမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ မကိုက္လို႔မလုပ္ေတာ့ဘူးဆိုၿပီးေတာ့ ေကာ္မရွင္ကို ျပန္အပ္တာ ဥပေဒနဲ႔အညီ ျပန္အပ္ႏွံတာ ႏွစ္ခုရွိတယ္” ဟု ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

လံုး၀ပိတ္သိမ္းၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္လည္အပ္ထားသည့္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုမွာ Chamzon Apparel Manufactyring Co.,Ltd ႏွင့္  Success Time International Co.,Ltd တို႔ျဖစ္သည္။

ေျမေနရာ အက်ယ္အ၀န္းအခက္အခဲေၾကာင့္ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသည့္ စက္မႈဇုန္အတြင္းကေန ေျပာင္းေရႊ႕ကာ အျခားေနရာတြင္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုမၸဏီ ကုမၸဏီတစ္ခုရွိေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီမွာ United Beauty Palace Myanmar Co.,Ltd  ျဖစ္သည္။

“ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ဒီေနရာမွာ လုပ္ရတာ က်ပ္တယ္။ ေနရာေပါင္းတာ။ စက္မႈဇုန္မွာကေတာ့ ေျပာင္းသြားေတာ့ ပိတ္တာျဖစ္တာ။ ဒီကိုတင္တယ္။ ဒီကခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ေျပာင္းသြားတာ” ဟု ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ယခင္ကပင္ ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ႏွစ္ခုရယူထားၿပီး ေအာ္ဒါအမွာစာရရွိမႈ အခက္အခဲေၾကာင့္ ရန္ကုန္ခြင့္ျပဳမိန္႔အား အပ္ႏွံၿပီး စက္ပစၥည္းမ်ားအား ပုသိမ္စက္႐ံုသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ ယင္းကုမၸဏီမွာ North Shore Group Co.,Ltd ျဖစ္သည္။

“ေနာက္ႏွစ္ခုကေတာ့ ေကာ္မရွင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရန္ကုန္ကေန ပုသိမ္ကို ေျပာင္းတာတစ္ခုရွိတယ္။ သူကႏွစ္ခုယူထားတာ အရင္ကထဲက ရန္ကုန္တစ္ခု ပုသိမ္တစ္ခု ရန္ကုန္ကဟာက စက္႐ံုကေဟာင္းေနတယ္ သူက ႏိုင္ငံတကာေအာ္ဒါကို ခ်ဳပ္တဲ့အခါမွာ စာရင္းစစ္ကိုလႊတ္တယ္ အရည္အေသြး မွန္ မမွန္ စက္႐ံုရဲ႕ အခင္းအက်င္း အလုပ္သမား စက္႐ံုရဲ႕ သန္႔ရွင္းမႈ pass မျဖစ္ဘူး။ သံုးႏွစ္ေလာက္ၾကာတဲ့အခါမွာ ေအာ္ဒါရဖို႔ မေသခ်ာတဲ့အတြက္ ပုသိမ္ကိုေျပာင္းတာ ပုသိမ္ကို pass ေပးတာ ဟိုဘက္က ပုသိမ္ဘက္ကို ေျပာင္းတာ” ဟု ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ပိတ္သိမ္းျခင္းလံုး၀မရွိဘဲ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနသည့္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုရွိၿပီး ယင္းကုမၸဏီမ်ားမွာ Popular International Garment Manufacturing Co.,Ltd ႏွင့္ United Knitting (Myanmar) C0.,Ltd တို႔ျဖစ္သည္။

ပုလဲအထည္ခ်ဳပ္ ကုမၸလီမိတက္အေနျဖင့္ ပိတ္သိမ္းရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ျပန္လည္ အပ္ႏွံခြင့္တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္သို႔ အေၾကာင္းၾကားထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာ ခုနစ္ခုမွာ ႏွစ္ခုက တကယ္ပဲပိတ္တယ္ ျပန္အပ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ က်ယ္တဲ့ေနရာကို ေရႊ႕တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက စက္႐ံုႏွစ္ခုေထာင္ၿပီးေတာ့ တစ္ခုကို ပိတ္ၿပီးေတာ့ ပုသိမ္ကို ေရႊ႕သြားတာက တစ္ခုလံုး၀မပိတ္ဘဲလည္ေနတာက ႏွစ္ခု၊ ျပန္လည္အမိန္႔အပ္ႏွံမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ တင္ျပထားတာက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

 

July 31, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.