<

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမွ လွ်ပ္စစ္မီတာမ်ား တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္း

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႕ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမွ လွ်ပ္စစ္မီတာမ်ား တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေၾကာင္း Ever  မီတာစက္႐ံုမွ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအား ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Park Royal ဟုိတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

“လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ တင္ဒါေခၚယူပါတယ္။ ေခၚယူတဲ့အခ်ိန္မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ကုမၸဏီႏွစ္ခု ေအာင္ျမင္တယ္။ စက္တင္ဘာမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ စာထုတ္ၿပီး ပယ္ဖ်က္လုိက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တစ္ဦးတည္းေအာင္တဲ့အတြက္ ပယ္ဖ်က္လုိက္တယ္။ ပထမအႀကိမ္ကုိ ဘာမွမေျပာလုိပါဘူး။ ဒုတိယအႀကိမ္မွက်ေတာ့ တင္ဒါလည္းေခၚေရာ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီမွာ တင္ဒါေခၚပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ၀န္ႀကီးဌာနကုိ ေလးစားလုိ႔ တင္ဒါ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ့္ျပည္တြင္းမွာ ထုတ္တဲ့ စက္႐ုံကေန ၀င္ၿပိဳင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီငါးခု ၀င္ၿပိဳင္တယ္။ ႏွစ္ခုပဲေအာင္တယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘာျဖစ္လဲဆုိေတာ့ ကုမၸဏီတစ္ခုရဲ႕ မီတာက ႏုိ႔ဆီ၀က္တစ္၀က္ပဲ ရွိတယ္။ တင္ဒါေခၚထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔လည္း မကုိက္ညီဘူး။ ဒါကုိ ခြင့္ျပဳလုိက္တယ္။ တင္ဒါကုိ စစ္ေပးပါဆုိၿပီး ေတာင္းဆုိတာကုိ စစ္ေစးေပးတာမရွိဘူး။ ဒုတိယ တင္ဒါမၿပီးခင္ တတိယတင္ဒါကုိ ထက္ေခၚတယ္။ ၂၃ ရက္ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ တင္ဒါထက္ေခၚတယ္။ ေခၚတဲ့အခ်ိန္က ပုိဆုိးသြားတယ္။ နမူနာမီတာေတြ ပါရမယ္ဆုိၿပီး ေျပာတယ္။ ကုမၸဏီ ကိုးခုတင္တယ္။  Junction River ဆိုတဲ့ကုမၸဏီက တင္ဒါေအာင္တယ္။ သူက တ႐ုတ္ကသြင္းတာ။ ဒါေပမဲ့ မူလပစၥည္းမွာပါတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ျပင္ဆင္လုိက္တယ္”ဟု  Ever မီတာ စက္႐ုံမွ မန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာ ဦးမ်ဳိးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္းထုတ္စက္႐ုံအား အႀကိမ္ႀကိမ္ ႏွိပ္ကြပ္ဖ်က္ဆီးသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးသည္ ျပည္တြင္စက္႐ုံတခ်ဳိ႕ ပိတ္သိမ္းေနရခ်ိန္တြင္ အစုိးရမွ ထပ္မံပိတ္သိမ္းရေအာင္ တြန္းအားေပးေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားအေနျဖင့္ ေရရွည္တြင္ ပထ၀ီ ႏုိင္ငံေရးအရ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း ေဒၚလာေစ်းမ်ားျမင့္တက္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းသည္ ႏုိင္ငံျခားေငြလုိအပ္ခ်က္မ်ားျပားသည့္ အတြက္ျဖစ္ၿပီး ယခုတင္ဒါကဲ့သုိ႔ ေဒၚလာ ၁၆ သန္းဆုိလွ်င္ လုိအပ္ခ်က္ပုိမုိျမင့္ တက္ႏုိင္ေၾကာင္း ဦးမ်ဳိးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္တြင္းထုတ္မီတာျဖစ္ၿပီး သြင္းကုန္အစားထုိးထုတ္လုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားေငြသုံးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ျခင္း၊ ျပည္တြင္း နည္းပညာျမင့္တက္လာပါက ျပည္ပတင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်ႏုိင္ျခင္း၊ ျပည္တြင္း၌ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမုိရရွိလာႏုိင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အလႊာအသီးသီးတြင္ တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြတုိးတက္လာႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံ၏ GDP တုိးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ မေထာက္ထားဘဲ တရားမွ်တမႈမရွိသည့္ တင္ဒါမ်ားကုိ သုံးႀကိမ္တုိင္ အဂတိျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာတင္ဒါစိစစ္ ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳေရးေကာ္မတီအား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေမွ်ာ္လင့္အားကုိးေနသည့္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေတြ႕ဆုံကာ အခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီကုိ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ေပးေစလုိေၾကာင္း ဦးမ်ဳိးေအာင္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

July 30, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.