<

က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားႏွင့္ အျခားလိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အေရးေပၚကုသမႈ ေပးႏုိင္သည့္ ဌာနမ်ား တည္ေထာင္မည္

က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုအခ်ဳိ႕မွ လူနာတင္ယာဥ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ ဗဟိုအဆင့္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားတြင္သာမက ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားႏွင့္ အျခားလိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အေရးေပၚ ကုသမႈေပးႏုိင္သည့္ ဌာနမ်ား တည္ေထာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေဆးပညာဘာသာရပ္ အသီးသီးက အထူးကုဆရာ၀န္ေတြကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က Australian Collage of Emergency Medicine and Royal Australasian Collage of Surgeons Faculty နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး အေရးေပၚကုသမႈ ေဆးပညာရပ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွာစၿပီး ေလ့က်င့္သင္ၾကားခဲ့တယ္။ လက္ရွိ၀န္ထမ္း ဆရာ၀န္ေတြကို ဘြဲ႕လြန္အေရးေပၚ ကုသမႈေဆးပညာ ဒီပလိုမာသင္တန္းနဲ႔ မဟာဘြဲ႕သင္တန္းေတြ သင္ၾကားေပးေနတယ္။ ဒါ့ျပင္ ပုဂၢလိက ဆရာ၀န္ေတြအတြက္ ဘြဲ႕လြန္အေရးေပၚကုသမႈ ေဆးပညာ ဒီပလိုမာသင္တန္းကိုလည္း ျပည္တြင္းမွာ သင္ၾကားေပးေနတယ္။ သူနာျပဳေတြအတြက္ ဘြဲ႕လြန္အေရးေပၚ သူနာျပဳစုမႈပညာ ဒီပလိုမာ သင္တန္းကိုလည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကစၿပီး ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးခဲ့ပါတယ္။ Emergency Department ေတြကို အေထြေထြေရာဂါကု ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးေတြအျပင္ တိုင္း/ျပည္နယ္အဆင့္၊ ခ႐ိုင္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေဆး႐ံုေတြနဲ႔ အျခားလိုအပ္ေနတဲ့ ေနရာေတြမွာ အေရးေပၚကုသမႈေပးႏုိင္တဲ့ဌာနေတြ တည္ေထာင္သြားဖို႔လည္း ရွိပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြကုိ အဆင့္အလိုက္ အပိုင္းအလိုက္ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္” ဟု ေဆးတကၠသိုလ္(၁) ရန္ကုန္မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေဇာ္ေ၀စိုးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ အေရးေပၚကုသမႈ ေဆးပညာ အထူးကု ဆရာ၀န္မ်ားကို ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး၊ မႏၲေလးေဆး႐ံုႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္ခုတင္ (၁၀၀၀) ေဆး႐ံုႀကီး၊ ရန္ကုန္ကေလးေဆး႐ံု၊ ေျမာက္ဥကၠလာပေဆး႐ံုႏွင့္ သန္လ်င္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ တာ၀န္ခ်ထားေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါေဆး႐ံုမ်ားတြင္ အေရးေပၚကုသမႈ ဌာနမ်ားလည္း တည္ေထာင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္စနစ္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားပြဲကာလမွစ၍ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ တာ၀န္ခ်ထားကာ ဖုန္းနံပါတ္-၁၉၂  Emergency Call Center မွတစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ အေရးေပၚလူနာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္ တို႔တြင္လည္း တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ အေရးေပၚ  လူနာတင္ယာဥ္စနစ္မ်ား တည္ေထာင္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ခုလံုး၏ အေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္ကြန္ရက္ လႊမ္းျခံဳမႈရရွိေစရန္ အဆင့္ဆင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ပုဂၢလိက ဆရာ၀န္မ်ားအတြက္ အေရးေပၚ ကုသမႈဆိုင္ရာ ေဆးပညာ (Emergency Medicine) ဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆးပညာရွင္အဖြဲ႔က စီစဥ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇူလိုင္လ ပထမပတ္အတြင္းက က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆးပညာရွင္အဖြဲ႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေဆးပညာရွင္အဖြဲ႔ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ Stanford University ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္း၍ က်န္းမာေရး လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိက ဆရာ၀န္မ်ားအတြက္ အေရးေပၚကုသမႈ ေဆးပညာ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အေရးေပၚ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေဆး႐ံုသို႔ မေရာက္မီ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ ထူေထာင္ႏုိင္ေရးကိုလည္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာကို ၾကားခံအသံုးျပဳကာ အထူးကုဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္၍ ေရာဂါရွာေဖြကုသမႈေပးေသာ Telemedicine ကို မြန္ျပည္နယ္တြင္ ကနဦး စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ကာ ေနာင္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ မူ၀ါဒမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆးေကာင္စီမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

 

July 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.