<

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားစာရင္း ၾသဂုတ္ ၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၃ရက္တြင္ က်င္းပမည့္   ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားစာရင္းကို ၾသဂုတ္ ၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ၀င္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားသည့္ တစ္သီးပုဂၢလခုနစ္ဦး အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ပါတီမွ  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆၉ ဦးရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေျပာ ၾကားထားသည္။

အဆိုပါကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအနက္ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားအရ စစ္ေဆးရာတြင္ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မကိုက္ညီေသာကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို မေတြ႕ရွိေၾကာင္း ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

“အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အခုထိေတာ့ မေပၚေသးပါဘူး။ လာမယ့္ ၆ ရက္မွာ ကပ္ပါ့မယ္။ ေအာက္ကေတာ့ လုပ္ေနၾကပါၿပီ။ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္မွာ ထုတ္ျပန္ပါမယ္။ ထုတ္ျပန္တယ္ဆိုတာကလည္း သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ႐ံုးေတြ ကပ္ပါမယ္။ ရပ္ကြက္အထိ ကပ္ပါမယ္ အကုန္လံုး ပုံစံ ၁၀ နဲ႔ ကပ္ပါမယ္”  ဟု ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာရွိသည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ကန္ပက္လက္၊ လဲခ်ား၊ တာေမြႏွင့္ ျမင္း ျခံတို႔ျဖစ္ကာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) (အက်ံဳး၀င္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ ျမစ္ႀကီးနား) ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ လစ္လပ္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ မတူပီ၊ တမူး၊ အုတ္တြင္း၊ သပိတ္က်င္း၊ ရေသ့ေတာင္၊ မင္းဘူး၊ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမဲဆႏၵနယ္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ပါတီႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) က မဲဆႏၵနယ္ အားလံုးတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး  ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) က မဲဆႏၵနယ္ ၁၀ ေနရာတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းကို ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ဇူလိုင္ ၉ ရက္မွ ၂၂ ရက္အထိ သက္ဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ႐ံုးမ်ားတြင္ ကပ္ထားေၾကညာထားၿပီး ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ၁၄ ရက္ၾကာ ထပ္မံကပ္ထား ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

မဲစာရင္းမ်ားေၾကညာကပ္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈမ်ား မေတြ႕ရေသးေၾကာင္း ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

July 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.