<

တပ္မေတာ္သည္ အမ်ဳိးသားေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

တပ္မေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္တြင္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံတကာေရးရာေကာ္မတီ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ Mr. Alexei Chepa ႏွင့္ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထုိသုိ႔ ေတြ႕ဆုံစဥ္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ေရွးယခင္ကတည္းက ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးသည့္ မိတ္ေဆြေဟာင္း၊ မိတ္ေဆြေကာင္းႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ရွိေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ ႐ုရွားလႊတ္ေတာ္မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ တည္ၿငိမ္မႈ၊ လုံျခံဳေရးအရ တည္ၿငိမ္မႈရွိရန္ လုိအပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ တပ္မေတာ္အစုိးရ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ားမွ လုိလားသည့္ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္အစုိးရမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအသစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံ အစုိးရသုိ႔ စနစ္တက် လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခါတြင္ ဒုတိယေျမာက္ ေရြးခ်ယ္ခံအစုိးရ ကာလသာ ရွိေသးၿပီး အေတြ႕အၾကံဳမ်ားစြာ ႏုနယ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ျပည့္စုံမႈ မရွိေသးေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ဥပေဒျပဳေရးကုိ အဓိက ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၏ ပထမအစုိးရ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ရာ၌ ႏုိင္ငံေရး အေတြ႕အၾကံဳရွိသူမ်ား၊ ပါတီမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္လည္း ေရြးခ်ယ္ခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားေရးကုိ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

July 27, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.