<

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး႐ုံး၏ သာမန္အသုံးစရိတ္အျဖစ္ က်ပ္၂၉၃ ဒသမ ၁၇၅ သန္းအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ လ်ာထားတင္ျပ

ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာနရွိ ၀န္ႀကီး၊ ဒု၀န္ႀကီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ႏွင့္ ၿငိမ္ခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ အဖဲြ႕၀င္မ်ားအတြက္ စရိတ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြ အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး႐ုံး၏ သာမန္အသုံးစရိတ္အျဖစ္ က်ပ္၂၉၃ ဒသမ ၁၇၅ သန္းအား ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္တင္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ လ်ာထားတင္ျပခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔တြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းပါ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းပါ ရေငြသုံးေငြမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက အထက္ပါအတုိင္း လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး႐ုံးရဲ႕ သာမန္ရေငြသုံးေငြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သာမန္ရေငြကုိ လ်ာထားျခင္း မရွိပါဘူး။ သာမန္အသုံးစရိတ္အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေကာ္မရွင္ အဖဲြ႕၀င္ေတြ၊ အၾကံေပးအဖဲြ႕နဲ႔ အေထာက္အကူျပဳအဖဲြ႕တုိ႔အတြက္ စရိတ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြေတြ၊ အရာထမ္း/အမႈထမ္းေတြရဲ႕ လစာေငြေတြ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးနဲ႔ အဆင့္ျမင့္အရာရွိေတြရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ ခရီးစဥ္အသုံးစရိတ္ေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈသုံး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြအတြက္ စက္သုံးဆီ က်သင့္ေငြေတြ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပင္ဆင္ ထိန္းသိမ္းစရိတ္ေတြ အပါအ၀င္ သာမန္အသုံးစရိတ္ က်ပ္ ၂၉၃ ဒသမ ၁၇၅ သန္းကို လ်ာထားတင္ျပပါတယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္တင္က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာနကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး႐ုံး၊ မူ၀ါဒေရးရာ ဦးစီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာနဟူ၍ ဖဲြ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး မူ၀ါဒေရးရာဦးစီးဌာနအတြက္ သာမန္အသုံးစရိတ္ က်ပ္ ၅၄၂ ဒသမ ၄၂၃ သန္း၊ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္ က်ပ္ ၆၁ ဒသမ ၃၅၀ သန္း၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဦးစီးဌာနအတြက္ သာမန္အသုံးစရိတ္ က်ပ္ ၆၉၈ ဒသမ ၅၂၄ သန္းႏွင့္ ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္ က်ပ္ ၅၇ ဒသမ ၇၃၀ သန္း လ်ာထားေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာနရွိ ၀န္ႀကီး႐ုံးႏွင့္ ဦးစီးဌာနႏွစ္ခုအတြက္ သာမန္အသုံးစရိတ္ စုစုေပါင္း ၁၅၃၄ ဒသမ ၁၂၂ သန္း၊ ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၁၉ ဒသမ ၀၈၀ သန္းႏွင့္ စုစုေပါင္း (သာမန္အသုံးစရိတ္ႏွင့္ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္ေပါင္း) ၁၆၅၃ ဒသမ ၂၀၂ သန္းကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳအတည္ျပဳေပးရန္ ေျပာၾကားသည္။

July 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.