<

ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ တံခါးပိတ္အစည္းအေ၀းက ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ျပန္လာႏုိင္ေရး အဆင္ေျပေအာင္ျပဳလုပ္ေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေတာင္းဆို

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ား မိမိတို႔သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ျပန္လာႏုိင္ေရးအတြက္ အားထုတ္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီက ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

အဖြဲ႕၀င္ ၁၅ ႏိုင္ငံပါ၀င္ေသာ တံခါးပိတ္ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္အတြင္း လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ား  ပို၍ေပးရန္ႏွင့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း၌ပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရေသာသူမ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ေနအိမ္မ်ားသို႔ ျပန္လာႏုိင္ေရးအကူအညီေပးရန္  ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

“လံုျခံဳေရးေကာင္စီ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံေတြက လူ႔အခြင့္အေရးအလြဲသံုးစားမႈေတြနဲ႔ ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စြပ္စြဲမႈေတြကို လြတ္လပ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔ အေရးႀကီးပံုကို ဆက္လက္ၿပီး အထူးျပဳေျပာၾကားပါတယ္” ဟု လံုျခံဳေရးေကာင္စီက ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္၌ ေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအထူး ကိုယ္စားလွယ္ ခရစၥတင္းရွာနာဘာဂ်န္နာက ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကသည့္ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ျပန္လာႏုိင္ေရးကို အစိုးရက လိုလားသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘာဂ်န္နာက “အစိုးရအာဏာပိုင္ေတြက သူတို႔ကို ျပန္ေခၚဖို႔ လိုလားတယ္လို႔ တကယ္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေၾကညာထားပါတယ္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ သူက ရခိုင္ျပည္နယ္၌ လူနည္းစု မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ လူမ်ားစု ဗုဒၶဘာသာ ၀င္မ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ား ရိွေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အဲဒီလို သူတို႔က ျပန္လက္ခံဖို႔ လိုလားေပမယ့္ သူတို႔ ကိုယ့္သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ၊ ဂုဏ္သိကၡာရိွရွိနဲ႔ ေရရွည္ခံတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ ျပန္လာရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဘာဂ်န္နာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာအရပ္သားအစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ အလြန္အျပဳသေဘာေဆာင္ေၾကာင္း၊ အလြန္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရိွေၾကာင္း၊ အလြန္ရင္းႏွီးမႈရိွေၾကာင္းလည္း ဘာဂ်န္နာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုျပႆနာအား ကိုင္တြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာ၏ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈခံေနရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို သတိျပဳမိသည္ဟုလည္း ဘာဂ်န္နာက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုသလမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ ခရစၥတင္းရွာနာဘာဂ်န္နာသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္လက ယခုတာ၀န္ကို လက္ခံခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္တိုင္ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အျခားျပည္နယ္မ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္ရန္ အစီအစဥ္ခ်ထားကာ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ထပ္မံလာေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ႏုိင္ငံမဲ့ လူနည္းစုအေပၚ မတရားဆက္ဆံခံရမႈကို ႐ႈတ္ခ်လ်က္ လက္နက္ကိုင္တုိက္ခိုက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက နယ္စပ္ရိွ လံုျခံဳေရးစခန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအား တံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ခန္႔တြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္က စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘဂၤါ လီမြတ္စလင္ ၇၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၾကသည္။

Ref ; AFP

July 24, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.