<

ၾသဂုတ္ ၁ ရက္မွစတင္၍ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ရွယ္ယာ၀ယ္ယူႏိုင္မည္ဟု MIC အတြင္းေရးမွဴး ေျပာၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ ၂၀၁၇ ႏွင့္ ကုမၸဏီဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းရွင္းလင္းပြဲကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာၿငိမ္း)

လာမည့္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္မွ စတင္၍ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အစု႐ွယ္ယာမ်ား ၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္က UMFCCI တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒ ၂၀၁၇ ႏွင့္ကုမၸဏီဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမွဴးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ဥပေဒအသစ္ျပ႒ာန္းျခင္းနဲ႔အတူ အခုဘာဆက္လုပ္မလဲဆိုေတာ့ အရင္ဥပေဒမွာပါတဲ့ ကန္႔သက္ခ်က္ေတြကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ပါၿပီ။ အခုေတာ့ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွာလည္း ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ရွယ္ယာ၀ယ္လို႔ရပါမယ္”ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒအေဟာင္းသည္ ၿဗိတိသွ်လက္ထက္ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္က ေရးဆြဲထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ဥပေဒအေဟာင္း၌ ႏိုင္ငံျခားသား၏ အစုရွယ္ယာ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းပါသည့္ ကုမၸဏီကို ႏိုင္ငံျခား သားကုမၸဏီအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

လက္ရွိျပင္ဆင္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒအသစ္တြင္မူ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား၌ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ဆိုင္မႈကို ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳေပးထားေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒအသစ္သည္ လာမည့္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ စတင္အသက္၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး စတင္အသက္ ၀င္သည့္အခ်ိန္က စတင္ကာ ႏိုင္ငံျခားသား မ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းရွိ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား၏ အစု႐ွယ္ယာမ်ားကို စတင္၀ယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအေနျဖင့္ အစုရွယ္ယာ၀ယ္ယူရာတြင္ မိမိ၀ယ္ယူမည့္ ကုမၸဏီပိုင္ရွယ္ယာမ်ား၏ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိသာ ၀ယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံျခားသား ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအေနျဖင့္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တိုက္ခန္းမ်ား ႐ံုးခန္း မ်ားကိုလည္း ၀ယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

July 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.