<

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းက ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဟုိတယ္သင္တန္းေက်ာင္း၊ ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တုိက္သုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္ဌာနဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ဆုံ

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဇူလုိင္ ၂၀ ရက္က ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းက ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဟုိတယ္သင္တန္းေက်ာင္း၊ ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တုိက္သုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္ဌာနဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ပထမဦးစြာ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေအာင္ဇမၺဴဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္အား လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕တြင္ ေဒၚခင္ၾကည ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ Hospitality Catering Training Academy (HCTA) သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ရာ သင္တန္းပို႔ခ်ေနမႈမ်ားကို ၀င္ေရာက္ေလ့လာခဲ့ၿပီးေနာက္ သင္တန္းေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ အမွာစကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ HCTA သင္တန္းေက်ာင္းရွိ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္လည္း အမွတ္တရ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္သည္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္မင္းေအာင္က

“ေဒသဖြံၿဖိဳးေရးေတြကို လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြရယ္၊ အစုိးရဘက္ကဌာနဆုိင္ရာေတြရယ္ အားလံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ေပါ့။ ဒါေတြကို အဓိကမွာသြားပါတယ္။ အား လံုးၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥေတြပဲ အဓိကမွာ ၾကားသြားတာပါ။ က်န္တာေတာ့ ေထြေထြထူးထူးဘာမွ မွာၾကားသြားတာမရွိပါဘူး။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥေတြကို စနစ္တက်နဲ႔ အားလံုးပူး ေပါင္းလုပ္ဖို႔ ဌာနေတြကေတာ့အမ်ိဳးမ်ိဳးပဲေလ သက္ဆုိင္ရာအလုိက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ေနတာေတြကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ျပတာပါ။ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိဖို႔ကေတာ့ အရင္ကထက္ ပုိၿပီးရဖုိ႔ေပါ့။ ဒါေလးေတြေျပာပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးကေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ သူလ်ာထားခ်က္အတုိင္း ႏွစ္စဥ္လ်ာထားခ်က္အတုိင္းပဲ စနစ္တက်ပါေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံအေနနဲ႔ ဘယ္စီမံကိန္းေတြ လုပ္သြားဖို႔ရွိတယ္ဆုိတာမ်ဳိးေတာ့ သီးသန္႔မွာသြားတာမ်ိဳး မရွိပါဘူး” ဟု မီဒီယာမ်ားကုိ ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ပတုပ္မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းတြင္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေဆာင္ရြက္ထားရွိသည့္ ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တုိက္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး စာၾကည့္တုိက္အတြင္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေအာ္ဂဲနစ္ စုိက္ပ်ိဳးေရးျခံသုိ႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ၿပီးေနာက္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့သည္။

July 20, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.