<

အေဆာက္အအံုမ်ားအား အရည္အေသြးျပည့္မီစြာ ေဆာက္လုပ္ရန္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

အေဆာက္အအံုမ်ားအား အရည္အေသြးျပည့္မီစြာ ေဆာက္လုပ္ရန္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္ ညပုိင္းသတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္ နံနက္ပုိင္းက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာ့သားေကာင္းစစ္မႈထမ္းေဟာင္းအိမ္ရာ (ေလးေထာင့္ကန္) တည္ေဆာက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားအား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အေဆာက္အအံုမ်ားအား အရည္အေသြးျပည့္မီစြာ ေဆာက္လုပ္ရန္၊ အရိပ္ရေလကာပင္မ်ားအား ရွင္သန္ျဖစ္ထြန္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ စုိ္က္ပ်ဳိး၍ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအိမ္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ စိမ္းလန္းစုိေျပေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမိသားစု၀င္မ်ား အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ အေသးစားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ေနထုိင္သူ လူဦးေရ တုိးတက္မ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း အနာဂတ္အတြက္ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္ေတြးၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္တုိ႔ကုိလည္း မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာ့သားေကာင္းစစ္မႈထမ္းေဟာင္းအိမ္ရာ၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အျခားအဆင့္ေနအိမ္ ႏွစ္ခန္းတြဲ ေျခာက္ထပ္ ခုနစ္လုံးေဆာက္လုပ္မႈမွာ ၈၂ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တြင္ အရာရွိငယ္ေနအိမ္ ႏွစ္ခန္းတြဲ ေျခာက္ထပ္ ေလးလုံးႏွင့္ အျခားအဆင့္ေနအိမ္ ႏွစ္ခန္းတြဲ ေျခာက္ထပ္ ကိုးလုံးတုိ႔အား ပုိင္႐ုိက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမိသားစုမ်ား၏ စားေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳေစရန္အတြက္ ေခတ္မီအဆင့္ျမင့္ ဥစားၾကက္ျခံအား ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း ရရွိေရးအတြက္လည္း အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။

July 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.