<

ငလ်င္ကဲ့သို႔ အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ လူနာမ်ားကို အခ်ိန္မီေဆးကုသႏုိင္ရန္ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး၌ ‘အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားအတြက္ အစမ္းေလ့က်င့္ျခင္းမ်ား’ ျပဳလုပ္

ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္က ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး အေရးေပၚဌာနတြင္ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားအတြက္ အစမ္းေလ့က်င့္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္

ငလ်င္ကဲ့သို႔ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားတြင္ လူနာမ်ားကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား အခ်ိန္မီေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ ‘အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားအတြက္ အစမ္းေလ့က်င့္ျခင္း (Disaster Management Drill) မ်ား ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးမွ သိရသည္။

အဆုိပါ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားအတြက္ အစမ္းေလ့က်င့္ျခင္း (Disaster Management Drill) ကို ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္က ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးရွိ အေရးေပၚ ေဆးကုသဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အစမ္းေလ့က်င့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အေရးေပၚ အေျခအေနေတြ ျဖစ္လာခဲ့ရင္ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္လုပ္ငန္းေတြကို အစမ္း ေလ့က်င့္တာပါ။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိး ၾကံဳလာရင္ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ေဆးကုသမႈအပိုင္းေတြအျပင္ တျခားလုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ ဥပမာ- အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာခ်က္လိုမ်ဳိး ထုတ္ျပန္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္။ အဲဒီလိုအခ်ိန္မွာ မီဒီယာေတြကိုလည္း ဘယ္လိုသတင္းေတြ ထုတ္ျပန္မယ္ဆိုတာေတြ၊ ေဆးကုသမႈဧရိယာအတြင္း လူဦးေရေတြကို ကန္႔သတ္၀င္ခြင့္ျပဳဖို႔ကအစ စီစဥ္ထားပါတယ္” ဟု ေဆး႐ံုႀကီးမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ေဆး႐ံုအုပ္) ေဒါက္တာခင္ေမာင္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ စစ္ကိုင္းငလ်င္ျပတ္ေရြ႕ေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး လူဦးေရ ထူထပ္ေသာ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ား ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ငလ်င္ကဲ့သို႔ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ ၂၄ နာရီ ဆက္သြယ္ႏုိင္ေသာ အေရးေပၚဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ အေရးေပၚလူနာမ်ား လႊဲေျပာင္းပို႔ေဆာင္ ကုသေရးအတြက္ လူနာတင္ယာဥ္ကြန္ရက္တစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ မရွိေစရန္၊ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္လာပါက က်န္းမာေရးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမရွိဘဲ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ရန္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့က်ေစရန္ႏွင့္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏွီးႏႊယ္ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ ‘ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္အေပၚ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း’ ကို မတ္ ၁၅ ရက္က က်င္းပခဲ့သည္။

ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စစ္ကိုင္းငလ်င္ျပတ္ေရြ႕ေပၚတြင္ တည္ရွိသည့္ လူဦးေရထူထပ္ေသာ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လ်င္ျမန္တံု႔ျပန္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္း၍ အသင့္အေနအထား ျပင္ဆင္ထားရွိရန္၊ ႏွီးႏႊယ္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို မွ်ေ၀သံုးစြဲရန္၊ အေရးေပၚလူနာမ်ား လႊဲေျပာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏွီးႏႊယ္ဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ လူနာတင္ယာဥ္ကြန္ရက္တစ္ခု တည္ေထာင္သြားရန္၊ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တစ္ခုအား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းရန္ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္း၍ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

July 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.