<

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းအမႈႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ အခ်ဳပ္ေထာင္သို႔ လႊဲေျပာင္းထားၿပီး လာမည့္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ တရားလိုျပ သက္ေသမ်ားကို စတင္စစ္ေဆးမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းအမႈႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ အခ်ဳပ္ေထာင္သို႔ လႊဲေျပာင္းထားၿပီး လာမည့္႐ံုးခ်ိန္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ တရားလိုျပ သက္ေသမ်ားအား စတင္စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း အပါအ၀င္ စြပ္စြဲခံရသည့္ တရားခံ ၁၂ ဦးရွိၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စြပ္စြဲခံရသူ အမ်ိဳးသား သံုးဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးအနက္ အမ်ဳိးသမီးအား ခံ၀န္အာမခံျဖင့္ လႊတ္ေပးထားေၾကာင္း ဒကၡိဏခ႐ိုင္ တရား႐ံုးမွ သိရသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအား ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္ ႐ံုးထုတ္ရာတြင္ တရားလိုျပသက္ေသ ဦး၀င္းေအာင္ႏွင့္ ရဲတပ္ၾကပ္ လႊမ္းေနာင္ဦးတို႔အား စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈေပါင္း ၂၃ မႈမွ စစ္ေဆးရန္ တရားလိုျပ သက္ေသ ၄၀၃ ဦးရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ တရားလိုျပ သက္ေသ ၁၄၀ ေက်ာ္ စစ္ေဆးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ခုနစ္မႈမွ တရားလိုျပ သက္ေသ ၁၃၆ ဦးႏွင့္ ရာဇ၀တ္ အေထြေထြအမႈျဖစ္သည့္ တရားခံေျပးမႈ ေလးမႈမွ တရားလိုျပ သက္ေသ ၈၀ ရွိေသာ္လည္း တရားလိုျပ သက္ေသေပါင္း ၂၁၆ ဦးအား စစ္ေဆးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအား ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းက လက္နက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ (စ) ၊မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅/၁၆(ဂ)/၂၀၊ လက္နက္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉-က/၁၉(စ)၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/၁၉(က)/၂၁၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ ၇ ၊ လက္နက္အက္ ဥပေဒ ၉ (စ)/၁၉(က)ႏွင့္ တရားခံေျပးမႈတို႔ျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ ပထမဆံုး ႐ံုးထုတ္စဥ္က တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္ စစ္ေဆးရာတြင္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းပါ သံုးဦးအား ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ ၊ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း တစ္ဦးတည္းအား ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၈ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ ျဖင့္ ဆက္လက္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

July 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.