<

မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ တရားမ၀င္ သစ္ခိုးထုတ္ယူျခင္း၊ တရားမ၀င္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းတို႔က စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ တရားမ၀င္ သစ္ခိုးထုတ္ယူျခင္း၊ တရားမ၀င္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အတြက္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနေၾကာင္း တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင္႔ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး အစည္းအေ၀း ခန္းမေဆာင္တြင္ ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္က က်င္းပသည့္ ဒုတိယတစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တိုင္းေဒသႀကီးမွာေတာ့ အဓိကျပႆနာက မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ တရားမ၀င္သစ္မ်ား သယ္ေဆာင္ျခင္း၊ တရားမ၀င္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း စတာေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစိုးရရဲ႕ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြကို သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားက ၀ိုင္း၀န္းဖမ္းဆီး ေဆာင္ရြက္ၾကတဲ႔ေနရာမွာ ျပည္သူမ်ားကလည္း ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ပါ၀င္ေပးဖုိ႔လိုသလို သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားရဲ႕ ကူညီပံ႔ပိုးမႈဟာလည္း အမ်ားႀကီး အေရးပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက မူးယစ္ေဆး၀ါးကိစၥဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အမ်ဳိးသားေရး တာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင္႔ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တရားမ၀င္ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္မႈ၊ တရားမ၀င္ျပည္ပသို႔ သစ္ခုိးထုတ္လုပ္မႈ၊ တရားမ၀င္ေရႊတူးေဖာ္မႈ၊ တရားမ၀င္ သယံဇာတမ်ား ခိုးထုတ္မႈစသည့္ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ားကို ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္လာေနေၾကာင္း၊ ယင္းတရားမ၀င္ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ားကလည္း တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ထံ သတင္းေပးတုိင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင္႔ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

July 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.