<

မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္ JMC-S အဆင့္တြင္ မြန္ျပည္နယ္တစ္ခုတြင္သာ ပါ၀င္ခြင့္ေပးျခင္းအေပၚ ေက်လည္မႈမရွိဟု NMSP ဒုတိယဥကၠ႒ ႏုိင္ဟံသာ ေျပာၾကား

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) အေနျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ အေျခခ် လႈပ္ရွားေနေသာ္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္ ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-S) တြင္ မြန္ျပည္နယ္ တစ္ေနရာတည္းတြင္သာ ပါ၀င္ခြင့္ေပးျခင္းအေပၚ ေက်လည္မႈမရွိေၾကာင္း NMSP ဒုတိယ ဥကၠ႒ ႏုိင္ဟံသာက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇူလုိင္ ၁၆ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ႏုိင္ဟံသာက ထုိသုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျပန္မေပးေသးဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ JMC State အဆင့္မွာ မြန္ျပည္နယ္ တစ္ေနရာမွာပဲ ပါ၀င္ခြင့္ေပးတယ္။ တျခားအန္ကယ္တုိ႔ရဲ႕ တပ္လႈပ္ရွားမႈက ကရင္ျပည္နယ္မွာလည္း ရွိတယ္။ တနသၤာရီတုိင္းမွာလည္း ရွိတယ္။ အဲဒီေနရာေတြကုိ သူတုိ႔မေပးဘူး။ မေပးဘူး ဆုိေတာ့လည္း အန္ကယ္တုိ႔ကလည္း ဒါကုိ မေက်လည္ဘူး” ဟု ႏုိင္ဟံသာက ေျပာၾကားသည္။

KNU သည္ ၎လႈပ္ရွားမႈနယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ JMC-S အဆင့္တုိင္းတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရေနၿပီး NMSP သည္ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း မြန္ျပည္နယ္ JMC-S အဆင့္တြင္သာ ပါ၀င္ခြင့္ ရရွိထားသည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ဥပမာ ကရင္ဆုိရင္ မြန္ျပည္နယ္မွာလည္း ရတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္မွာလည္း ရတယ္။ တနသၤာရီတုိင္းမွာလည္း ရတယ္။ ပဲခူးမွာလည္း ရတယ္။ သူတုိ႔ ေနရာအမ်ားႀကီး ရထားတယ္။ မြန္ေတြက်ေတာ့ ဟုိဘာေၾကာင့္လဲေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ မြန္ျပည္နယ္တစ္ခုတည္း ေပးတယ္။ ဆုိေတာ့ အန္ကယ္တုိ႔က ဒါကုိ မေက်လည္ဘူး။ အန္ကယ္တုိ႔က ဒီေနာက္ပုိင္းမွ ပါ၀င္လက္မွတ္ထုိးလာေတာ့ သေဘာကေတာ့ တစ္ဖက္ကေတာ့ အားေပးတဲ့သေဘာေပါ့” ဟု ႏုိင္ဟံသာက ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္မူ ၎လႈပ္ရွားမႈရွိေသာ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ရွိ JMC-S မ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရွိရန္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) တြင္ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

July 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.