<

ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ NCA ကုိ ျငင္းပယ္ျခင္းမရွိဘဲ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အေပၚသာ စုိးရိမ္မႈရွိေနဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴး ေျပာၾကား

တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္း မရွိေသးေသာ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္တုိင္းရင္းသာ းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ NCA ကုိ ျငင္းပယ္ျခင္းမရွိဘဲ NCA စာခ်ဳပ္အရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အပုိင္းတြင္သာ စုိးရိမ္မႈရွိေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (ၿငိမ္း) ခင္ေဇာ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္ရွင္းဗဟုိဌာန (၂) တြင္ ဇူလုိင္ ၁၆ ရက္က က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းအၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားရာတြင္ ၎က ထုိသုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ ေျပာရရင္ေတာ့ သာမန္အားျဖင့္ သူတို႔ ဒီ NCA ကုိ သိပ္မျငင္းပယ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ လက္မွတ္ထိုးလိုက္ၿပီးရင္ ဘယ္လုိျဖစ္လာမလဲဆုိတဲ့အေပၚမွာ အနည္းငယ္ စုိးရိမ္မႈရွိေနေသးတယ္လုိ႔ ယူဆတယ္။ NCA) ကိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတာ့ လက္ခံတဲ့သေဘာမ်ဳိးေျပာၾကတယ္” ဟု ဒုတိယဗုိလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး (ၿငိမ္း) ခင္ေဇာ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း ကာလအတြင္း ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ခုနစ္ဖြဲ႕သည္ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကၿပီး ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံမႈသည္ တပ္မေတာ္က အဆုိပါအဖြဲ႕မ်ား NCA တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိအမွတ္ျပဳလုိက္သည့္ သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴးက ေျပာၾကားသည္။

“သာမန္အားျဖင့္ေတာ့ (NCA လက္မွတ္ေရးထုိးဖုိ႔) တျဖည္းျဖည္း နီးစပ္လာတာေပါ့” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆုိပါတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား၏ စုိးရိမ္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ နားလည္မႈရွိေအာင္ ေဆြးေႏြးရွင္းျပႏုိင္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ေျမာက္ပုိင္းမဟာ မိတ္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား NCA တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးလာႏိုင္ေရးမွာ ရာခုိင္ႏႈန္း ၉၀ ခန္႔႔ရွိသည္ဟု ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (ၿငိမ္း) ခင္ေဇာ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းအေနျဖင့္ ၀ုိင္း၀န္းကူညီေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း အဆုိပါတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား NCA တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိး ႏုိင္ေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ေတြ႕ဆုံံေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ မၾကာခင္ကာလအတြင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား NCA တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္စလုံးတြင္ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆႏၵရွိရန္ လုိအပ္သည္ဟု ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (ၿငိမ္း) ခင္ေဇာ္ဦးက ဆိုသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံံကာလအတြင္း “၀” အဖြဲ႕ (UWSA) က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္သုိ႔ ေပးခဲ့ေသာ စာတမ္းသည္ ယခုမွ ထုတ္ျပန္ေသာ စာတမ္းမဟုတ္ဘဲ ယခင္ ႏွစ္လ၊ သုံးလခန္႔ကတည္းက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေသာ စာတမ္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါစာတမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္လည္စဥ္းစားမည္ဟု “၀” အဖြဲ႕က ေျပာၾကားထားေၾကာင္း ၎၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

 

July 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.