<

ကုလားပဲအုပ္စု၀င္ပဲမ်ား အိႏိၵယက ၀ယ္ယူမႈေၾကာင့္ မႏၲေလးေစ်းကြက္တြင္ ပဲေစ်းခုန္တက္

အိႏိၵယက ၀ယ္ယူလာမႈေၾကာင့္ ကုလား ပဲအုပ္စု၀င္ပဲမ်ား V2 သုံးတင္း၀င္တစ္အိတ္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ႏွင့္ V7သုံးတင္း၀င္တစ္အိတ္ က်ပ္ ၁၈၀၀၀ ခန္႔ မႏၲေလးေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းခုန္တက္သြားေၾကာင္း မႏၲေလးပဲကုန္သည္မ်ားထံက သိရသည္။

အဆုိပါပဲမ်ားမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ပထမအပတ္အတြင္းက V2 မွာ သုံးတင္း၀င္ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၇၀၀၀ ေစ်းႏွင့္ V7 မွာ က်ပ္ ၅၈၀၀၀ရွိခဲ့ရာမွာ ဇူလုိင္ ၁၇ရက္တြင္ V2 မွာ က်ပ္ ၆၇၀၀၀ ႏွင့္ V7 မွာ က်ပ္ ၇၆၀၀၀ ေစ်းအထိ ထူးထူးျခားျခားေစ်းခုန္တက္လာေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ဦးစုိး၀င္းျမင့္ (စုိး၀င္း ျမင့္ပြဲ႐ုံ) က ေျပာၾကားသည္။

“မႏၲေလးေစ်းကြက္ ကုလားပဲအုပ္စု V2V7 ေစ်းႏႈန္းတက္လာတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္း ငါးရက္ကစရင္ ထိုးတက္လာတယ္။ V2 ဆိုရင္ က်ပ္ ၅၇၀၀၀ အထိ ေစ်းျပဳတ္က်သြားၿပီး V7 ဆိုရင္လည္း သုံးတင္းတစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၅၈၀၀၀ အထိ ေစ်းျပဳတ္က်သြားတယ္။ လက္ရွိေစ်းျပဳတ္က်ၿပီး ရက္ပိုင္းငါးရက္အတြင္း အိႏၵိယက အဓိက၀ယ္လိုအား တိုးျမင့္လာတယ္။ ပဲစင္းငုံ၊ မတ္ပဲတို႔ထက္ ေစ်းကတက္လာတယ္။ V2 ကုလားပဲ ဒီေန႔ေပါက္ေစ်း သုံးတင္းတစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၆၇၀၀၀ ေစ်း ေပါက္ၿပီး V7 ကုလားပဲေစ်းက က်ပ္ ၇၆၀၀၀ ေစ်းေပါက္တယ္။ V2 ကုလားပဲသုံးတင္း၀င္ တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ေစ်းတက္ခဲ့ၿပီး V7 ကုလားပဲေစ်းက က်ပ္ ၁၈၀၀၀ ေလာက္ ထူးထူးျခားတက္လာတယ္။ မႏၲေလးေစ်းကြက္အေနနဲ႔ အိႏၵိယ၀ယ္လိုအားကို မူတည္ေနတယ္။ V7 ကုလားပဲေစ်းအေနနဲ႔ ထပ္တက္ဖို႔ရွိတယ္။ ကုလားပဲအုပ္စုက တစ္ႏွစ္မွတစ္ႀကိမ္ ပဲစိုက္ပ်ဳိးလို႔ရတဲ့ ေဆာင္းသီးႏွံျဖစ္တယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ မတ္လမွ ေပၚခဲ့တဲ့အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ထပ္ေပၚစရာမရွိတဲ့ ပဲအမ်ဳိးအစားျဖစ္တယ္။ လက္ရွိစိုက္ပ်ဳိးဖုိ႔ မ်ဳိးသမားလည္း ၀ယ္ယူၿပီး ျပည္တြင္းစားသုံးမႈ ေစ်းကြက္လည္းရွိၿပီး အိႏၵိယေစ်းကြက္ကလည္း ၀ယ္ယူေနတာေၾကာင့္ လက္ရွိေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းထက္ က်လာစရာမရွိဘူးလို႔ သုံးသပ္လို႔ရတယ္။၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇနန္၀ါရီလေလာက္မွ ျပန္လည္ေပၚလာမယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ V2 ႏွင့္ V7 ပဲမ်ားကုိ မႏၲေလး၊ စစ္ကုိင္းႏွင့္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ အမ်ားဆုံးစုိက္ပ်ိဳးၾကၿပီး ယခုအခ်ိန္၌ ၎ပဲမ်ားမွာ ေတာင္သူမ်ားလက္၀ယ္တြင္ လုံး၀မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနၿပီး သုိေလွာင္သူမ်ားႏွင့္ ပဲခြဲစက္မ်ား၌သာ က်န္ေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

မႏွစ္က လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကုလားပဲအုပ္စု၀င္ ပဲမ်ားသည္ ယခုလက္ရွိေစ်းထက္ ပိုခဲ့ၿပီး သုံးတင္း၀င္တစ္အိတ္ က်ပ္ ၉၀၀၀၀ ေက်ာ္ေစ်းရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေစ်းႏႈန္းက်ခဲ့ရာ ေပၚေပၚခ်င္းကို က်ပ္ ၇၀၀၀၀ ပတ္၀န္းက်င္ ေစ်းႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇူလုိင္လဆန္းတြင္ V2 က်ပ္ ၅၇၀၀၀ နဲ႔ V7 က်ပ္ ၅၈၀၀၀ အထိ ေစ်းက်ဆင္းလာေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိမႏၲေလးေစ်းကြက္၌ ဂ်ပန္ႏွမ္း ေစ်းႏႈန္းမွာ ပဲမ်ိဳးစုံအနက္ သုံးတင္း၀င္တစ္ အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၆၅၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ထိပ္ဆုံး၌ ေရာက္ရွိေနၿပီး ေထာပတ္ပဲမွာ သုံးတင္း၀င္ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၃၅၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ဒုတိယအေနရာ၌ ရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

July 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.