<

တုိင္းလႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီသုိ႔ တုိင္ၾကားခံရသည့္ Power Eleven ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား တုိင္းလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ ေတာင္းခံ

ေငြစာရင္းမ်ားကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ မရွင္းလင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဟုဆုိကာ တုိင္းလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီသုိ႔ တုိင္ၾကားခံထားရသည့္ Power Eleven ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာေကာ္မတီမွ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း ေကာက္မတီအဖြဲ႕၀င္ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ေကာ္မတီဥကၠ႒ ကေနၿပီးေတာ့ သတ္မွတ္ခ်က္ ၁၀ ခုေလာက္ သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ ဇူလုိင္ ၂၃ ရက္ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ေကာ္မတီကုိ ေပးပုိ႔ဖုိ႔ေျပာထားတယ္။ ၂၀၁၇ ေအာက္တုိဘာကေန ၂၀၁၈ ဇြန္အထိကုိ လအလုိက္ ယာဥ္ေတြရဲ႕ယာဥ္နံပါတ္ေတြ၊ ယာဥ္ပုိင္ရွင္ေတြ၊ ရရွိေငြစာရင္းေတြ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အစည္းအေ၀း မွတ္တမ္းေတြ၊ CCTV တပ္စဥ္ဖုိ႔ ေကာက္ခံထားတဲ့ ေငြကိစၥေတြ၊ ေငြပုံးကုိ ေဖာက္ၿပီးေတာ့ ေရတြက္တဲ့သူေတြ အမည္ေတြ ေန႔စဥ္ရေငြေတြ၊ ၃၂ သိန္း လွဴဒါန္းထားတဲ့ ကိစၥေတြ၊ ၀န္ေဆာင္မႈနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈဟာေတြ၊ Power Eleven ကုမၸဏီရဲ႕ လစဥ္၀င္တဲ့ဟာေတြ အားလုံး အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ကုိ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီက ေပးလုိက္တယ္။ သူတို႔ကုိ စစ္ေဆးတယ္ ဆုိတာထက္ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကုိ တင္ျပမယ္”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာတုိင္း(မ္) သတင္းစာတြင္ Power Eleven ကုမၸဏီမွ ကုိတ႐ုတ္ေလး က သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕မွ ၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးရာတြင္ ေငြအလြဲသုံးစားမႈ မရွိေၾကာင္း၊ တုိင္းလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီသုိ႔ တုိင္ၾကားရာတြင္လည္း စစ္ေဆးရာတြင္ အေျဖမေပၚခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာေကာ္မတီမွ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရေသးေၾကာင္း ဦးသန္းႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ ဆန္းထူးေအာင္

 

July 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.