<

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ေအာက္ေျချပည္သူမ်ားအတြက္ ေတြ႕ျမင္ခံစားႏိုင္သည့္ ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္လာရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀း ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေမာင္ထူး)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ေအာက္ေျချပည္သူမ်ားအတြက္ ေတြ႕ျမင္ခံစားႏိုင္သည့္ ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္လာရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဇူလုိင္ ၁၆ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ေနာက္ဆုံးေန႔၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ေအာက္ေျချပည္သူေတြအတြက္ ျပည္သူေတြ ေတြ႕ျမင္ခံစားႏိုင္တဲ့ ထူးျခားေကာင္းမြန္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သက္ဆိုင္တဲ့ ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ အသံေတြကို ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံႀကီးက နားေထာင္ဖို႔၊ ရင္ၾကားေစ့ရာမွာ ေအာက္ေျခအဆင့္အထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိေအာင္ အစုအဖြဲ႕အသီးသီးက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကဖို႔၊ ပဋိပကၡေဒသက တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈဘ၀ အေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္လာေအာင္ ကြၽန္မတို႔အစိုးရ အေနနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးၾက ဖို႔တိုက္တြန္းေျပာၾကား လိုပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ၿပီးျပည့္စံုသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈျဖစ္ရန္ လံုျခံဳေရးက႑ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ပါ၀င္မွ ျဖစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္၊ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ဒီဇိုင္းမ်ားကို အရွိအတိုင္း ရဲရဲတင္းတင္း ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္လာရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္ဟု ဆုိသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း၌ စုစုေပါင္း အခ်က္ ၁၄ ခ်က္ကုိ သေဘာတူႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးက႑ ေလးခ်က္၊ စီးပြားေရး က႑တစ္ခ်က္၊ လူမႈေရးက႑ ခုနစ္ခ်က္ႏွင့္ ေျမယာက႑ ႏွစ္ခ်က္တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းတြင္ လုံၿခဳံေရးက႑၌ သေဘာတူညီမႈမ်ားရရွိရန္ မညႇိႏႈိင္းႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

“လုံျခံဳေရးက႑မွာေတာ့ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာ သေဘာတူညီမႈေတြ ရရွိေအာင္ မညႇိႏႈိင္းႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒီအခ်က္ေတြကိုု ၾကည့္လိုက္ရင္ ႏွစ္မ်ဳိးေတြ႕ရွိႏိုင္ပါတယ္။ တစ္မ်ဳိးက တိုင္းရင္းသားေတြ လိုခ်င္တဲ့အရာေတြ၊ စိုးရိမ္ေနတဲ့ အခ်က္ေတြကို လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းပုုံအေျခခံ ဥပေဒမွာ ပါရွိေပမဲ့လည္း ပိုမိုေသခ်ာတဲ့ စကားလုံး အသုံးအႏႈန္းေတြနဲ႔ ထည့္သြင္းခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္မ်ဳိးက ေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ မပါရွိေသးတဲ့ အခ်က္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုု သေဘာတူ ညီမႈတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ထည့္သြင္းခဲ့ၾကတာ  ျဖစ္ပါတယ္။ အခု သေဘာတူညီလိုက္တဲ့ အခ်က္ေတြက ျပည္ေထာင္စုုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ၿပီးျပည့္စုုံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ႀကီး ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေနာက္ထပ္တက္လွမ္းလိုက္တဲ့ ေျခလွမ္းသစ္ေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မရွိေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ညီလာခံသို႔တက္ေရာက္လာၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေနၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္သိရွိခြင့္ရခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အစိုးရပိုင္း၊ တပ္မေတာ္ပိုင္းႏွင့္ သီးျခားေတြ႕ဆံုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္  လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္လာႏိုင္ေစမည့္ အလားအလာေကာင္းမ်ားစြာကို ရရွိခဲ့သည့္အတြက္ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအခ်က္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံုအစည္းအေ၀း၏ ရလဒ္ေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

July 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.