<

အစုိးရက လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ျပလာမည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပူးေပါင္းစိစစ္ေရးအဖြဲ႕ ၁၇ ဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ ၂၀ အထိ တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းကာ စိစစ္ေဆာင္ရြက္မည္

အစုိးရအဖြဲ႕က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပလာမည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ပူးေပါင္းစိစစ္ေရး အဖြဲ႕ ၁၇ ဖြဲ႕ မွ အဖြဲ႕ ၂၀ အထိ တုိးခ်ဲ႕ဖြဲဲ႕စည္းကာ စိစစ္ေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းက The Daily Eleven  သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀းကုိ ဇူလုိင္ ၂၃ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး အစည္းအေ၀းကာလအတြင္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ေရးဆြဲထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတုိ႔ကုိ အဓိကထား ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

“အန္ကယ္တုိ႔ စီစဥ္ထားတာကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပူးေပါင္းစိစစ္ေရးကုိ ၁၇ ဖြဲ႕နဲ႔ ဖြဲ႕ထားတယ္။ အခု အဖြဲ႕ ၂၀ အျဖစ္ တုိးဖြဲ႕လုိက္တယ္။ တုိးဖြဲ႕လုိက္ၿပီးေတာ့ အခ်ိန္ေပါ့။ ဟုိအဖြဲ႕ေတြ ပုိမ်ားသြားတဲ့အတြက္ ဘာပဲေျပာေျပာ အခ်ိန္လည္း ထုိက္သင့္သေလာက္ တုိးရမယ့္အေနအထားရွိလာလုိ႔ရွိ ရင္ ပုိၿပီးေတာ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းပါတယ္” ဟု ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးေအာင္မင္းက “စိစစ္ေရးပူးေပါင္းကုိ အဖြဲ႕ ၂၀ အထိ တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕မွာပါ။ ၂၀ အထိ တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕လုိက္တဲ့အခါက်ေတာ့ တခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းနည္းနည္းမ်ားေနတဲ့ အဖြဲ႕ေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က မွ်ႏုိင္တာေပါ့ဗ်ာ” ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ထဲ၌ အခ်ိန္အျပည့္အ၀ ေဆြးေႏြးခြင့္ေပးမွသာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေကာင္းအဆုိးကုိ နားလည္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းကိစၥကုိ ၀န္ႀကီးဌာန၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘ႑ာေရးေကာ္ မရွင္အစည္းအေ၀း၌ တုိက္တြန္းေျပာၾကားထားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာက တင္ျပလာတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ေတြကုိ လက္ရွိေပါ့ေနာ္။ အရင္တုန္းကလည္း ဒီအတုိင္းစိစစ္ေနရတယ္။ အခုလည္း စိစစ္ေနရတဲ့ အေနအထားေပါ့။ စိစစ္တဲ့အခါမွာ အဓိက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ကုန္က်စရိတ္ေတြဟာ ထုိက္သင့္မွန္ကန္မႈရွိ၊ မရွိ အထိပါ။ လႊတ္ေတာ္က စိစစ္ေနရတာ။ အမွန္ တကယ္ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အေနနဲ႔က အဓိကမူ၀ါဒကုိပဲ ဦးတည္ၿပီးေတာ့ စိစစ္သုံးသပ္ရမယ့္အေနအထားလုိ႔ ဒါကြၽန္ေတာ္အေနနဲ႔ ယူဆတယ္” ဟု ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းက သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္  (ေအာက္တိုဘာလမွ စက္တင္ဘာလအထိ) အဆင့္ဆင့္စိစစ္ၿပီးသည့္ ဘ႑ာေငြအရအသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းခ်ဳပ္တြင္ ရေငြစုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ၂၀၀၅၁ ဘီလ်ံ၊ သုံးေငြစုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ၂၄၉၅၄ ဘီလ်ံ၊ စုစုေပါင္းလိုေငြ ပမာဏ ေငြက်ပ္ ၄၉၀၃ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး လိုေငြ ႏွင့္ဂ်ီဒီပီအခ်ိဳးမွာ ၄ ဒသမ ၆၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္အစည္းအေ၀း၌ တင္ျပထားသည္။

July 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.