<

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ အစိုးရအေဆာက္အအံု ၆၀ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေလးၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေဆာက္အအံုအမ်ားစုမွာ မျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္ဒဏ္ကိုသာ ခံႏိုင္ရည္ရွိ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ အစိုးရအေဆာက္အအံု  ၆၀ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေလးၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေဆာက္အအံုအမ်ားစုမွာ မျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္ဒဏ္ကိုသာ ခံႏိုင္ရည္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းမွ ဦးေစာေထြးေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါအေဆာက္အအံုမ်ားကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ RVS စနစ္ကို အေျခခံသည့္ စနစ္မ်ားျဖင့္ ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္မႈ ရွိ မရွိ တြက္ခ်က္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ကိုလိုနီေခတ္အေဆာက္အအံုမ်ားမွာ ျပင္းထန္သည့္ ငလ်င္ဒဏ္ကို ခံႏိုင္ဖြယ္မရွိဘဲ သစ္ ႏွင့္ ကြန္ကရစ္မ်ားအား အသံုးျပဳေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားမွာ ၾကံ့ခိုင္မႈ အေနအထား ပုိမိုေကာင္းမြန္သည္ကို ေတြ႕ရွိ ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ ကိုယ္ပိုင္စနစ္ကို မထြင္ႏိုင္ေတာ့ အေမရိကန္က  RVS စနစ္ကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ေလ့လာစစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အစိုးရအေဆာက္အအံု ၆၀ နဲ႔ တာေမြ၊ ပန္းဘဲတန္း၊ လိႈင္သာယာ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေတြက အေဆာက္အအံုေတြက ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္း ရွိ မရွိကုိ ေလ့လာစမ္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ သစ္ နဲ႔ ကြန္ကရစ္ေတြသံုးၿပီး ေဆာက္ထားတဲ့ အေဆာက္အအံုေတြက ၾကံ့ခိုင္မႈပိုမိုေကာင္းမြန္တာကို ေတြ႕ရတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းမွ  ဦးေစာေထြးေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

အေဆာက္အအံုအသစ္ႏွင့္ အေဟာင္းတို႔၏ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈအား အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္မ်ားက စမ္းစစ္ေလ့လာခဲ့ရာ အေဆာက္အအံု အေဟာင္းမ်ားအား ႏွစ္ ၁၀၀ တြင္ တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ ငလ်င္ဒဏ္ကို ရည္ရြယ္၍ တြက္ခ်က္သည့္ Design Basis Earthquake (DBE) စနစ္ျဖင့္ တြက္ခ်က္ခဲ့ၿပီး အေဆာက္အအံုအသစ္မ်ားအတြက္မူ ႏွစ္ ၂၅၀ အတြင္း အမ်ားဆံုးလာႏိုင္သည့္ ငလ်င္ဒဏ္ကိုရည္ရြယ္၍ တြက္ခ်က္သည့္ Maximum Considered Earthquake (MCE) စနစ္ျဖင့္ တြက္ခ်က္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔တြက္ခ်က္ရာတြင္ အေဆာက္အအံု အမ်ားစုမွာ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ DBE အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္အေပၚတြင္ ျပည့္မီခဲ့ကာ (MCE) အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္အား ျပည့္မီသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ရွိေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕အေဆာက္အအံုမ်ားမွာ ယင္းအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပည့္မီျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

“အေဆာက္အအံုေတြ အမ်ားစုက ႏွစ္ ၁၀၀ မွာ တစ္ႀကိမ္လာႏိုင္တဲ့ ငလ်င္ဒဏ္ကို ရည္ရြယ္တြက္ခ်က္တဲ့ Design Basis Earthquake (DBE) Level ကို ျပည့္မီတာကို ေတြ႕ရတယ္။ ႏွစ္ ၂၅၀ အတြင္း အမ်ားဆံုးလာႏိုင္တဲ့ ငလ်င္ဒဏ္ကို ရည္ရြယ္တဲ့ Maximum Considered Earthquake (MCE) ကို မီတဲ့ အေဆာက္အအံုေတြ လည္းရွိပါတယ္။ မမီတာေတြလည္း ရွိတယ္” ဟု ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ငလ်င္ဖိုရမ္တြင္ ဦးေစာေထြးေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ တြက္ခ်က္ထားမႈမွာ ေနရာငါးခုအတြက္သာျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုးအတြက္ ငလ်င္ဒဏ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို သိရိွႏိုင္ရန္ ပိုမိုအားစိုက္ကာ ေလ့လာစမ္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ အေရွ႕ပိုင္းျခမ္းသည္ ျပင္းထန္သည့္ ငလ်င္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာေပၚတြင္ရွိၿပီး  တြံေတးႏွင့္ ကြမ္းျခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ ေဒးဒရဲျပတ္ေရြ႕ေၾကာ၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္သည္ ၾကပ္ေခ်ာင္းျပတ္ေရြ႕ စသည့္ ျပတ္ေရြ႕ေၾကာမ်ားေပၚတြင္ တည္ရွိလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလံုးသည္ ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လူ ၅၅၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့သည့္ အင္အားရစ္ခ်္တာစေကး ၇ ဒသမ ၀ အဆင့္ရွိ  ပဲခူးငလ်င္ကဲ့သို႔ေသာ ငလ်င္ႀကီးမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈအား ခံရႏိုင္သည့္ အ ေျခအေနတြင္ရွိေနသည့္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး ကိုကိုးကြၽန္းသည္ ငလ်င္ႀကီးမ်ား လႈပ္ခတ္ပါက ဆူနာမီအႏၲရာယ္ကိုပါ ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။

July 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.