<

အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ား ေတြ႕ဆုံ

အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ NCA မထုိးရေသးသည့္ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္း သားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားသည္  ေနျပည္ေတာ္ရွိ Horizon Lake View ဟုိတယ္တြင္ ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ထုိသို႔ေတြ႕ဆုံမႈအၿပီးတြင္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္း မရွိေသးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မၾကာခဏေတြ႕ဆုံရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“မၾကာမၾကာေတြ႕မွပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ ေဖာ္ေဆာင္လို႔ရမွာေပါ့။ ဟုတ္တယ္မလား။ အဲဒီေတာ့ မၾကာမၾကာေတြ႕ဖို႔လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစီအစဥ္လုပ္ၿပီးသားပါ။ ေနာက္လာခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံန႔ဲ ေတြ႕ၿပီးေတာ့  ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ သေဘာထားေတြလည္း သူတို႔အားလံုးသိသြားၿပီ။ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔နဲ႔ေတြ႕ဆံုၿပီးေတာ့လည္း တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားေတြလည္း သူတို႔အားလံုးသိသြားၿပီ။ ဆိုေတာ့ ဒီဘက္က သေဘာထားေတြ သိၿပီးသြားလို႔ သူတို႔ဘက္က သေဘာထားကလည္း ဒီဘက္ကသေဘာထားနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းလို႔ရသြားၿပီဆုိရင္ေတာ့ အေျခအေနေကာင္းေတြ ထြက္ေပၚလာမွာေပါ့” ဟု ဦးသိန္းေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္း မရွိေသးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ေတြ႕ဆုံ၍ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ၿပီးမွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္၍ရမည္ျဖစ္သည္ဟု  ၎က ဆိုသည္။

ထုိသုိ႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ကုိးကန္႔အဖြဲ႕ (MNDAA) ၊ တအန္းအဖြဲ႕ (TNLA) ၊ ရခိုင္အဖြဲ႕ (AA) တို႔ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ခုနစ္ဖြဲ႕ကုိ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီ လည္းေကာင္း စုေပါင္း၍လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆုံသြားမည္ဟု ဦးသိန္းေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လုံျခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ ကိစၥျဖစ္သည့္အတြက္ သတင္းထုတ္ျပန္၍ရသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္၍ မရသည့္ အခ်က္မ်ား ရွိပါက သတင္းထုတ္ျပန္ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ မင္းႏုိင္စိုး

July 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.