<

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားသည့္ တစ္သီးပုဂၢလခုနစ္ဦး အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆၉ ဦးရွိ

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားသည့္ တစ္သီးပုဂၢလခုနစ္ဦး အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆၉ ဦးရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာ္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္က ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္းကုိ ဇူလုိင္ ၂ ရက္မွ စတင္ကာ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္အထိ တင္သြင္းႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာခဲ့သည္။

“ေနာက္ဆုံး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆၉ ေယာက္ရွိတယ္။ ပါတီက ၂၄ ပါတီေပါ့။ ၆၉ ေယာက္ထဲမွာ တစ္သီးပုဂၢလက ခုနစ္ေယာက္ပါတယ္။ ပါတီ ၂၄ ပါတီက ၆၂ ေယာက္ေပါ့။ အကုန္လုံး ၆၉ ေယာက္” ဟု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္၊ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ရွိ အာဏာရပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက မဲဆႏၵနယ္အားလုံးကုိ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားၿပီး ပါတီကုိယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၃ ဦးကုိလည္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

အတုိက္အခံပါတီျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္နယ္မ်ားရွိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္တခ်ဳိ႕ကုိ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားၿပီး လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ (၁၀) ေနရာအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၀ ဦး အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ (၁၃) ေနရာ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေၾကညာထားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ လစ္လပ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ ကန္ပက္လက္၊ လဲခ်ား၊ တာေမြ၊ ျမင္းျခံတုိ႔ျဖစ္ၿပီး လစ္လပ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵ အမွတ္(၂) (အက်ဳံး၀င္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ ျမစ္ႀကီးနား) ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ လစ္လပ္တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ မတူပီ၊ တမူး၊ အုတ္တြင္း၊ သပိတ္က်င္း၊ ရေသ့ေတာင္၊ မင္းဘူး၊ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမဲ ဆႏၵနယ္တုိ႔ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္(၁၃)ေနရာရွိ သက္ဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ခြဲ႐ုံးမ်ား၌ မဲဆႏၵရွင္အမည္စာရင္းမ်ားကုိ ဇူလုိင္ ၉ ရက္မွ စတင္ကာ ဇူလုိင္ ၂၂ ရက္အထိ ကပ္ထားၿပီး ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာထားသည္။

July 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.