<

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္သုိ႔ လွဴဒါန္းထားသည့္ ေျမ၊ အေဆာက္အအုံႏွင့္ တုိက္ခန္းမ်ား ေစ်းၿပိဳင္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္ ရပ္ဆုိင္း

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္သုိ႔ လွဴဒါန္းထားသည့္ ေျမ၊ အေဆာက္အအုံႏွင့္ တိုက္ခန္းမ်ား ေစ်းၿပိဳင္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္အား ရပ္ဆုိင္းလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇြန္ ၃၀ ရက္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာႏွင့္ ေၾကးမုံသတင္းစာတုိ႔တြင္ ေၾကာ္ျငာထားသည့္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးသုိ႔ စာခ်ဳပ္စာတမ္းျဖင့္ လႊဲေျပာင္းလွဴဒါန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ေျမ၊ အေဆာက္အအုံႏွင့္ တိုက္ခန္းမ်ားကုိ ေစ်းၿပိဳင္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည့္ လုပ္ငန္းကုိ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕မွ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာထားသည္။

“အဓိက,ကေတာ့ ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြ ထုိးႏွက္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ေစ်းၿပိဳင္တင္ဒါစနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်မယ့္ဟာကုိ ရပ္ဆုိင္းလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ႀကီးသုိ႔ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ လွဴဒါန္းထားသည့္ ေျမ၊ အေဆာက္အအုံႏွင့္ တိုက္ခန္းမ်ား ေစ်းၿပိဳင္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည့္ေနရာမ်ားသည္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ လမ္းတြင္ ႏွစ္ ထပ္တိုက္တစ္လံုး၊ လမ္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၂ လမ္းတြင္ ႏွစ္ထပ္တိုက္တစ္လုံး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ လွည္းတန္းလမ္းတြင္ ႏွစ္ထပ္တိုက္တစ္လုံး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေတာင္တန္းလမ္းတြင္ ေျမညီထပ္ႏွစ္ခန္း၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ထီးတန္းလမ္းတြင္ ႏွစ္ထပ္တိုက္တစ္လုံး၊ လသာၿမိဳ႕နယ္ စဥ့္အုိးတန္းလမ္းတြင္ ႏွစ္ထပ္တိုက္တစ္လုံး၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အဂၤပူလမ္းတြင္ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းတစ္ခန္းတုိ႔ကုိ ေရာင္းခ်ရန္ ဇြန္ ၃၀ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္သုိ႔ လွဴဒါန္းထားသည့္ ေျမ၊ အေဆာက္အအုံႏွင့္ တိုက္ခန္းမ်ားကုိ ေစ်းၿပိဳင္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ရန္ ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ လူမ်ားမွ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ တင္ဒါေခၚယူျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္တြင္ ေငြရရွိမႈ နည္းလမ္းႏွစ္မ်ဳိးရွိၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈမွရရွိသည့္ ကား၀င္း၊ ဆုိင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ားထံမွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ေငြမ်ားကုိ ၀န္ထမ္းလစာ၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ ခရီးစရိတ္အျဖစ္ အသုံးျပဳၿပီး ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္သုိ႔ လွဴဒါန္းထားသည့္ ေငြႏွင့္ ေျမ၊ အေဆာက္အအုံ၊ တိုက္ခန္းမ်ား ေရာင္းခ်ရသည့္ေငြမ်ားကုိ ဘုရားႀကီး၏ ေ၀ယ်ာ၀စၥတြင္ ျပန္လည္အသုံးျပဳေၾကာင္း သိရသည္။

July 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.