<

ရခုိင္ကိစၥတြင္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ အသံကုိ ဂ႐ုစုိက္ နားေထာင္ရန္ႏွင့္ ရခုိင္တုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑ကုိ မပစ္ပယ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚေအးႏုစိန္ ေျပာၾကား

ဘဂၤါလီအေရးသည္ အလြန္႐ႈပ္ေထြးေနသည့္ အေနအထားျဖစ္သည့္အတြက္ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္တုိ႔၏ သေဘာထားမ်ား တစ္သားတည္း ရွိေနရန္လိုေၾကာင္းႏွင့္ ရခုိင့္အေရးဟု ေျပာေနၾကသည့္ကိစၥတြင္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ အသံကုိ ဂ႐ုစုိက္နားေထာင္ရန္၊ ရခုိင္တုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑ကုိ မပစ္ပယ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚေအးႏုစိန္ က ေျပာၾကားသည္။

ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ အစည္းအေ၀း၌ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႕ကိုယ္စား အဖြင့္မိန္႔ခြန္းစကား ေျပာၾကားစဥ္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚေအးႏုစိန္က ယင္းသို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဘဂၤါလီ အေရးကိစၥမွာ ရခုိင္နဲ႔ ရခုိင္ႏြယ္၀င္ တုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ မူလအခြင့္အေရးေတြ မဆုံး႐ႈံးသြားဖုိ႔လည္း အလြန္တရာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘဂၤါလီအေရးဟာ ဒီအခ်ိန္မွာ အလြန္႐ႈပ္ေထြးေနတ့ဲ အေနအထား ျဖစ္တ့ဲအတြက္ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္တုိ႔ရဲ႕ သေဘာထားမ်ားဟာ တစ္သားတည္း ရွိေနဖုိ႔ လုိအပ္လွပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ရခုိင့္အေရးဟု ေျပာေနၾကတဲ့ကိစၥမွာ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားရဲ႕အသံကုိ ဂ႐ုစုိက္ နားေထာင္ဖို႔၊ ရခုိင္တုိ႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အခန္းက႑ကုိ မပစ္ပယ္ဖို႔လည္း အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္”ဟု ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚေအးႏုစိန္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ရရွိသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္ တစ္ခုတည္းတြင္ ပိတ္ေလွာင္မထားဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ သြားလာခြင့္ျပဳေပးရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ရွိေနၾကသည့္ လူသား အားလုံးအတြက္ ဥပေဒအရ အခြင့္အေရးတန္းတူ ရရွိမႈကုိ အေျခခံရမည္ ျဖစ္သလုိ ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာမွ ဖိအားေပး အေျဖရွာခုိင္းမႈမ်ားကုိလည္း အေလွ်ာ့မေပးမိရန္ အထူးလုိအပ္လွေၾကာင္း ေဒၚေအးႏုစိန္က ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤါလီတုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈအစပုိင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ေရျခံဳ ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး နာမည္သစ္တစ္ခု ေပၚလာရန္ လႈပ္ရွားရာကေန ေနာက္ဆုံးတြင္ နယ္လု၊ ေျမလု၊ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲသည့္ အၾကမ္းဖက္၀ါဒလမ္းစဥ္ ျဖစ္လာခ့ဲေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းအေရးကုိ ႏုိင္ငံတကာအေရး ျဖစ္လာေအာင္ ဒီဇုိင္းဆင္ ပုံေဖာ္ခ့ဲေၾကာင္း၊ အေနာက္ ဒီမုိကေရစီ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းတခ်ဳိ႕ႏွင့္ အုိအိုင္စီ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ဖိအားေပးၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ထိပါးသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္လာခ့ဲေၾကာင္း၊ လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈဆိုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ ျပႆနာႀကီး ျဖစ္ေအာင္လည္း ဖန္တီးေနေၾကာင္း၊ အမွန္မွာ ရခုိင္နယ္ေျမ၏ ဘဂၤါလီ အစသည္ ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီ ဆုိးေမြတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ တရားမ၀င္ ေနထိုင္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျပႆနာဆိုင္ရာ ျပတ္ျပတ္သားသား မေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ သံသရာဆိုးႀကီးကို ခံစားေနရေၾကာင္းလည္း ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚေအးႏုစိန္က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

July 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.