<

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အစုအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕တည္း၏ မူ၀ါဒ၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအေပၚ ဖက္တြယ္မထားဘဲ အေပးအယူ အေလွ်ာ့အတင္းမ်ားျဖင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းၿပီး ကြဲလြဲမႈမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားၾကရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ တုိက္တြန္း

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္က ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းတြင္ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ စကား၀ုိင္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကြဲလြဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးဖက္အစုအဖြဲ႕ အသီးသီး အေနျဖင့္ ဘက္တစ္ဘက္၊ အစုအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕တည္း၏ မူ၀ါဒမ်ား၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအေပၚ ဖက္တြယ္မထားဘဲ အားလုံးညႇိႏႈိင္းၿပီး အေပးအယူ အေလွ်ာ့အတင္းမ်ားျဖင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္း၍ ကြဲလြဲမႈမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားၾကရန္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာနဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟုိဌာန (၂) တြင္ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ၎က ထုိသုိ႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

“ပိုမုိကြဲလြဲေစႏုိင္တာကုိ သတိထား ေရွာင္ရွားၿပီး ပုိမုိဆုံစည္း၊ ပုိမုိစုစည္းေစႏုိင္မယ့္ အေျခအေနေတြကို ဦးတည္ၿပီးေတာ့ အားလုံးလက္ခံႏုိင္တဲ့ အေျဖတစ္ခုကုိ ၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးစား ရွာေဖြေပးၾကဖုိ႔၊ အနာဂတ္မွာျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကုိ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ဘက္တစ္ဘက္တည္း၊ အစုအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕တည္းရဲ႕ မူ၀ါဒေတြ၊ ရပ္တည္ခ်က္ေတြအေပၚမွာပဲ ဖက္တြယ္မထားဘဲ အားလုံးနဲ႔ညႇိႏႈိင္းၿပီး အေပးအယူ အေလွ်ာ့အတင္းေတြနဲ႔ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းၿပီးေတာ့ ကြဲလြဲမႈေတြကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖုိ႔ အေလးထား တုိက္တြန္း ေျပာၾကားလုိပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

အေရးအႀကီးဆုံးမွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အထူးအေလးထား အာ႐ုံစုိက္ၿပီး အစုအဖြဲ႕ အသီးသီးက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကခ်ိန္တြင္ ပဋိပကၡေဒသရွိ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု၏ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ လူမႈစီးပြားအေျခအေန တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အစုိးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အသိေပး ေျပာၾကားသည္။

အားလုံးက လက္တြဲပူးေပါင္းၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္းၾကမည္ဟု စိတ္ပုိင္းျဖတ္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရာတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ႐ုိင္းပင္း ကူညီရန္ အေရးႀကီးၿပီး ပန္းတုိင္တူ၊ လမ္းေၾကာင္းတူေနၿပီျဖစ္သည့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ တစ္ေက်ာင္း တစ္ဂါထာ၊ တစ္ရြာ တစ္ပုဒ္ဆန္းဆုိသကဲ့သုိ႔ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားစရာ အေျဖရွာမႈမ်ား ေထြျပားလာမည္ဆုိပါက အားလုံးေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ရလဒ္ႏွင့္ ေ၀းကြာလာႏုိင္သည္ကို အထူးသတိျပဳၾကရမည္ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“အားလုံး ညႇိႏႈိင္းလက္ခံၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အခုတစ္မ်ဳိး၊ ေတာ္ၾကာတစ္မ်ဳိး အေနအထားေတြ မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚလာရင္ ယုံၾကည္မႈေတြ ပ်က္ျပားသြားေစႏုိင္သလုိ ငါ့ျမင္းငါစုိင္းဆုိတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔လည္း ၾကံဳေတြ႕လာရႏုိင္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ဖိအားေပးၿပီး ရယူႏိုင္တာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ နားလည္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ၾကရတာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

အေမွာင္ထုကုိ အေမွာင္ထုျဖင့္ ၿဖိဳခြင္းႏုိင္မည္မဟုတ္ဘဲ အလင္းတန္းျဖင့္သာ ၿဖိဳခြင္းဖယ္ရွားႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး NCA တြင္ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္း မရွိေသးေသာ အင္အားစုမ်ား၊ ပုဂၢဳိလ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအေပၚ သစၥာေစတနာ ေစာင့္သိကာ ပါ၀င္လာရန္ ၎က ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္သည္ အားလုံးသိၾကသည့္အတုိင္း ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္း ဆက္ဆံေရး အေျခအေနမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး စုေပါင္းညီညြတ္စြာ ေနထုိင္ႏုိင္သည္ဆုိသည္ကုိ ျပသႏုိင္ရန္ အထူးလုိအပ္ေနၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ပဋိပကၡမ်ားျဖင့္ ဆူဆူညံညံျဖစ္ေနသည့္ အေနအထားကို ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထုိင္သူအားလုံးက ျပဳျပင္မွရမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီအခြင့္အေရးဟာ ဒီကေန႔ ဒီခန္းမႀကီးထဲမွာ ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ အင္အားစု အသီးသီးက ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ လက္၀ယ္မွာ ရွိေနပါတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ရဲ႕ ေနာင္လာမယ့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြအတြက္ အနာဂတ္ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ ထုဆစ္ပုံေဖာ္ဖုိ႔ သမုိင္းေပးတာ၀န္ဟာ ကြၽန္မတို႔အားလုံးရဲ႕ ပခုံးေပၚမွာ ေရာက္ရွိေနပါၿပီ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအစုိးရအေနျဖင့္ ပင္လုံညီလာခံ အစည္းအေ၀း ႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပေပးၿပီး လက္ရွိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေနာက္ထပ္ ညီလာခံတစ္ႀကိမ္၊ လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ေနာက္ထပ္ ညီလာခံႏွစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း ညီလာခံသုံးႀကိမ္ က်င္းပႏုိင္ေရးႏွင့္ အဆုိပါ ညီလာခံသုံးႀကိမ္တြင္ အေရးႀကီးေသာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ား အၿပီးအျပတ္ခ်မွတ္ၿပီး အနာဂတ္ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား ခုိင္ခုိင္မာမာ တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကုိ ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ အားလုံးက ရပ္တန္႔မေနဘဲ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းေနရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခက္အခဲႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား မည္မွ်ပင္ ၾကံဳေတြ႕ေစကာမူ စိတ္မပ်က္ အားမေလွ်ာ့ဘဲ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုခရီးလမ္းတြင္ ခုိင္မာေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

July 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.