<

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က တက္ၾကြစြာ ဦးေဆာင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေန၍ မဟုတ္ဆိုသည္ကို သတိခ်ပ္ေစလိုၿပီး အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိခ်င္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း မွန္သမွ် သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိသာ လုိက္နာပါက မည္သည့္ေသနတ္သံမွ် ၾကားရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းတြင္ အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က တက္ၾကြစြာ ဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ မိမိတို႔တြင္ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေန၍မဟုတ္ဘူးဆိုသည္ကို သတိခ်ပ္ေစလိုၿပီး အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိခ်င္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း မွန္သမွ် သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိသာ လုိက္နာပါက မည္သည့္ေသနတ္သံမွ် ၾကားရမည္မဟုတ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစု ပင္လံုတတိယအစည္းအေ၀း အဖြင့္တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ထိုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

NCA စာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ NCA ကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းက လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ မရွိသည့္အတြက္ လက္မွတ္ထိုးစရာမလိုဟု ေျပာဆိုေနျခင္းမ်ား၊ ယခင္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရွိၿပီးသားျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုေနျခင္းမ်ားသည္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိဘူးဟု ေျပာလိုေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က “ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြားတစ္ခုတည္းကိုသာ ေရွး႐ႈၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လက္ထက္မွာပဲ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေတာက္ေလာင္ခဲ့ရတဲ့ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို အၿပီးတိုင္ ၿငိႇမ္းသတ္ၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ၊ စည္းလံုးညီညြတ္ခိုင္ခံ့ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္က တက္ၾကြစြာဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေနလုိ႔ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ သတိခ်ပ္ေစလိုပါတယ္။ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမွန္သမွ် သေဘာတူညီခ်က္ေတြကိုသာ လိုက္နာပါက ဘာေသနတ္သံမွ် ၾကားရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ့္လူကုိသာ ႏုိင္ေအာင္ထိန္းဖုိ႔ အဓိပၸာယ္ကင္းမဲ့တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး မေပးဖုိ႔လုိပါမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထက္ အေရးႀကီးတာ ဘာမွမရွိဘူး။ ဒီကာလမွာ နားလည္မႈ လြဲမွားေစႏုိင္တဲ့ ကိစၥမ်ဳိးေတြကုိ ေရွ႕တန္းတင္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ မသက္ဆုိင္တဲ့ကိစၥေတြကုိ ဆြဲသြင္းလာျခင္းတုိ႔ မျပဳလုပ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အခ်ဳိ႕ေသာေဒသရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၅၂ သန္းေသာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးကို ကိုယ္စားျပဳျခင္းမဟုတ္သကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္လည္း ၎တို႔ကို ေထာက္ခံသူမ်ားကုိသာ ကိုယ္စားျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုက ေပါက္ဖြားလာသည့္ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳရေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏ ျဖစ္တည္မႈႏွင့္ ရပ္တည္မႈတို႔သည္ မွန္ကန္ရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ သေဘာထားမ်ား မိမိတုိ႔သိရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးကိုေရွး႐ႈၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္) ၏ ဇယား (၂) တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္းတြင္ အခ်က္ ၃၄ ခ်က္၊ ဇယား (၅) တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္မ်ားမွ ေကာက္ခံရမည့္ အခြန္အခမ်ားမွ အခ်က္ ၂၀ တို႔ကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေပးၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထပ္မံျပင္ဆင္လိုသည္မ်ားရွိပါက ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္) အခန္း ၁၂၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းအခန္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ ရွိၿပီးသား ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူ ၄၈ ခ်က္ ခိုင္မာတည္တံ့ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြဟာ လိုအပ္တာထက္ပိုၿပီး အခ်ိန္ၾကာလာပါက ေဘးပေယာဂေတြ၊ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈေတြ၊ ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္တာေတြ၊ ခက္ခက္ခဲခဲ တည္ေဆာက္ထားရတဲ့ ရရွိၿပီးသေဘာတူညီခ်က္ေတြ အားနည္းသြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္ျပည့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းေတြ၊ ရလဒ္ထြက္လာေအာင္ ေဆြးေႏြးျခင္းေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို ထာ၀စဥ္ေရွး႐ႈၿပီး စိတ္ေစတနာ ထက္ထက္သန္သန္နဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး ရလဒ္ထြက္သည္အထိ ဆက္တိုက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုပါမယ္။ ရလဒ္မထြက္မီ ေဆြးေႏြးမႈ ရပ္နားၿပီးေနာက္ အေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မၾကာခဏ ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ ရလဒ္ထြက္သည္အထိ ေဆြးေႏြးဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တိုက္တြန္းရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အခ်ိန္မဆြဲဘဲ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ အစည္းအေ၀းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿပီးျပတ္ေစေရး ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အေလးထား တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေန႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက ဦးေဆာင္ေနတဲ့ အစိုးရလက္ထက္မွာလည္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ အဆင့္ဆင့္တို႔မွာ တပ္မေတာ္ကာ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အစိုးရရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လ်င္ျမန္ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားနဲ႔ယွဥ္ၿပီး ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသေရြ႕ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္မွာ မလႊဲမေရွာင္သာ ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ေနရတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္သားေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အလိုလားဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို မထိခိုက္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုး ရခ်င္တယ္လို႔ ေျပာလိုပါတယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ငံအျပင္ မည္သည့္စနစ္က်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ငံတြင္မဆို တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္သာရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံတကာက က်င့္သံုးေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္လာရန္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္မ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေရးသည္ ပထမဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မလိုလားအပ္သည္မ်ားကုိ ဆြဲထည့္ေဆြးေႏြးၿပီး အခ်ိန္ဆြဲေနမယ့္အစား တစ္ႏိုင္ငံလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိလာခ်ိန္တြင္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက် ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

July 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.