<

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ မိခင္ ၂၇၀၀ ခန္႔သည္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ႏွင့္ ကေလးေမြးဖြားစဥ္ ေသဆံုးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္ သဂၤဟဟိုတယ္တြင္ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္က က်င္းပသည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့လူဦးေရေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယသမၼတအမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္မိခင္ ၂၇၀၀ ခန္႔သည္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ႏွင့္ ကေလးေမြးဖြားစဥ္ ေသဆံုးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက ကမၻာ့လူဦးေရေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ အထက္ပါကဲ့သို႔ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္တြင္ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္က က်င္းပသည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့လူဦးေရေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယသမၼတက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္းမွာ သားဖြားမိခင္ေသဆံုးမႈႏႈန္း အျမင့္ဆံုးႏုိင္ငံေတြထဲမွာ ပါ၀င္ေနတာျဖစ္ၿပီး ကေလးအရွင္ တစ္သိန္းေမြးဖြားတိုင္း မိခင္ ၂၈၂ ဦး ေသဆံုးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ ျမန္မာႏုိုင္ငံမွာ မိခင္ ၂၇၀၀ ခန္႔ဟာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္နဲ႔ ကေလးေမြးဖြားစဥ္မွာ ေသဆံုးေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ကေန ၁၉ ႏွစ္အတြင္း မိန္းကေလးငယ္ေတြမွာ သားပ်က္သားေလွ်ာႏႈန္း အျမင့္ဆံုး ၾကံဳေတြ႕ေနရပါတယ္” ဟု ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ မိခင္ႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလး ေသဆံုးမႈႏွင့္ နာမက်န္းျဖစ္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ဒုတိယသမၼတက တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ “မိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုသလို အဲဒါနဲ႔တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေနတဲ့ မိသားစုစီမံကိန္းနဲ႔ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေတြ အရည္အေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္နဲ႔ လူတိုင္းလက္လွမ္းမီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယသမၼတက ေျပာၾကားသည္။

မိသားစုစီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္ လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစၿပီး အမ်ဳိးသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ လူမႈဘ၀ကို ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ကာ လိုခ်င္သည့္ ကေလးအေရအတြက္ကို ရယူႏိုင္ကာ သားဆက္ျခားကာလကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ သားဖြားမိခင္ေသဆံုးမႈအား ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ အထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္က ေလးေသဆံုးမႈကို ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“မိသားစုစီမံကိန္းဟာ လူ႔အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ လူသားတိုင္းဟာ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ဘ၀ကို မိမိတို႔စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သေလာက္ အေကာင္းဆံုး ပံုေဖာ္ခြင့္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုအေျခအေန၊ ဘယ္လိုအခ်ိန္မွာ ကေလးယူမယ္။ ဘယ္ေလာက္ယူမယ္ စတာေတြဟာ ဒီအခြင့္အေရးရဲ႕ အေရးပါတဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစု စီမံကိန္း၀န္ေဆာင္မႈေပးရာမွာ လူအခြင့္အေရးမ်ားနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယသမၼတက ေျပာၾကားသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ႏွင့္ မိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ပူးေပါင္းကာ မိသားစုစီမံကိန္းျမႇင့္တင္ျခင္း၊ သားဆက္ျခားေဆး၀ါးမ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ မိသားစုစီမံကိန္းဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

July 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.