<

လူနာမ်ားစိတ္ေက်နပ္မႈရရန္ Reception Services ကို ခုတင္ ၁၀၀ ႏွင့္အထက္ ေဆး႐ံု ၁၂၃ ႐ံုတြင္ ဧည့္ႀကိဳ၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ေဆာင္ရြက္

ရန္ကုန္ကေလးေဆး႐ံုႀကီးရွိ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ လာေရာက္ျပသသည့္ ကေလးႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-အိသဥၨာေက်ာ္)

ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမ်ား၏ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူနာမ်ား စိတ္ေက်နပ္မႈရရွိရန္ႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေပးႏုိင္ရန္ ေဆးလူမႈဆက္ဆံေရးဌာနမွ ဦးေဆာင္၍ လူနာမ်ားအား ႀကိဳဆိုေရး၊ ျပန္ၾကားေရး၊ ဆက္သြယ္ညႇိႏႈိင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား (Reception Services) ကို ခုတင္ ၁၀၀ ႏွင့္အထက္ ေဆး႐ံု ၁၂၃ ႐ံုတြင္ ဧည့္ႀကိဳ၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ကာ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ဗဟုိအဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အဆင့္နဲ႔ ခုတင္ ၂၀၀ နဲ႔အထက္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးေတြမွာ လုပ္ေဆာင္ေပးေနတဲ့ ‘ေဆး႐ံုႀကိဳဆိုလမ္းညႊန္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း’ ကို ခုတင္ ၁၀၀၊ ခုတင္ ၁၅၀ ဆံ့ ေဆး႐ံုေတြမွာပါ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါတယ္။ ေဆး႐ံုမွာ လူနာေတြမ်ားလာတဲ့အခါ အဆင္ေျပေအာင္ ဧည့္ႀကိဳဌာနေတြ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တယ္။ လက္ရွိ ခုတင္ ၁၀၀ နဲ႔အထက္ ေဆး႐ံု ၁၂၃ ႐ံုမွာ ဧည့္ႀကိဳ၀န္ထမ္းအမ်ဳိးသမီး ၈၃၀ ေက်ာ္နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနပါတယ္” ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကုသေရးဦးစီးဌာနသည္ မူလေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေဆးလူမႈ ဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ လူနာ၊ မိသားစု၀င္မ်ား၊ ပရဟိတလူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ား အားလံုးကို အကူအညီေပးရန္ႏွင့္ ေဆး႐ံုအတြင္း ႀကိဳဆိုလမ္းညႊန္ ကူညီေပးရန္အတြက္ ‘ေဆး႐ံုႀကိဳဆိုလမ္းညႊန္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း’ ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းလုပ္ငန္းကို ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ ခုတင္ ၂၀၀ ဆံ့ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေကာင္းမြန္သည့္ရလဒ္မ်ား ရရွိခဲ့သည့္အတြက္ ခုတင္ ၁၀၀ ႏွင့္အထက္ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ပါ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆး႐ံု Reception Services ကို လူနာႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္ ေပါင္းကူးဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ လူနာမ်ားႏွင့္ လူနာေစာင့္မ်ား၏ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန၏ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ အထူးကုေဆး႐ံုမ်ား အပါအ၀င္ ခုတင္၂၀၀ ႏွင့္အထက္ ေဆး႐ံုေပါင္း ၈၂ ႐ံုရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ သန္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအားလံုးတြင္ အထူးကုေဆး႐ံု ၃၂ ႐ံု၊ သင္ၾကားေရးေဆး႐ံု ကိုး႐ံု၊ ခုတင္ ၅၀၀ ဆံ့ ေဆး႐ံု ၁၁ ႐ံု၊ ခုတင္ ၃၀၀ ဆံ့ ေဆး႐ံု သံုး႐ံု၊ ခုတင္၂၀၀ ဆံ့ေဆး႐ံု ၂၇ ႐ံုရွိေၾကာင္း သိရသည္။

July 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.