<

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အမွန္တကယ္ မစိုက္ပ်ဳိးသည့္ ဆီအုန္းစိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ရမည့္ စိုက္ပ်ဳိးဧကမ်ားကို MIC က သတ္မွတ္ထားၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရက စိစစ္ၿပီးပါက တရား၀င္ ထုတ္ျပန္မည္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ဆီအုန္းစုိက္ခင္းအခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေဇာ္မုိးဦး)

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အမွန္တကယ္ မစိုက္ပ်ဳိးသည့္ ဆီအုန္းစိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ရမည့္ စိုက္ပ်ဳိးဧကမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) က သတ္မွတ္ကာ တင္ျပထားၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ စိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးပါက တရား၀င္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း MIC အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ဆီအုန္းသိမ္းမယ့္ ကိစၥကေတာ့ ဟိုတစ္ခါ ေျပာခဲ့သလိုေပါ့ေနာ္ MIC ကေတာ့ ဧကေတြ ေလွ်ာ့ဖို႔ေပါ့ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။ MIC က အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနက အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ကြင္းဆင္းတဲ့အဖြဲ႕နဲ႔ စစ္ေဆးၿပီးေတာ့မွ ေလွ်ာ့သင့္တဲ့ ဧကေတြ သူကတင္ျပတယ္။ MIC က ကြင္းဆင္းၿပီးစစ္တဲ့ ဧကေတြအတိုင္းေလွ်ာ့ဖို႔ MIC က သေဘာတူတယ္။ သေဘာတူၿပီးမွ တိုင္းေဒသႀကီးကို အေၾကာင္းၾကားေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးက MIC က အတည္ျပဳထားတာေလးေတြကို ျပန္ၿပီးေတာ့ စစ္ခ်င္ပါေသးတယ္။ စစ္ၿပီးေတာ့မွ ဒီအေပၚမွာ လိုအပ္သလို ျပန္ၿပီးေတာ့ ျပင္ခ်င္ပါေသးတယ္လို႔ သူတို႔က အေၾကာင္းၾကားတဲ့အတြက္မို႔ MIC က သေဘာတူလိုက္တယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ သူတို႔ဘက္က ဘယ္ေလာက္ခြင့္ျပဳသင့္တယ္ဆိုတာကို စစ္ေဆးဖို႔ လုပ္ေနတယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းစဥ္က မပ်က္ေသးဘူးေပါ့ေနာ္။ အဲဒါကို ေစာင့္ေနတယ္။ ၿပီးရင္ ဒီဟာကို အတည္ျပဳၿပီးေတာ့မွ ထုတ္ျပန္မယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဆီအုန္းထုတ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔အနက္ အမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) က ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ လုပ္ငန္းငါးခုရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ လုပ္ငန္းငါးခုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ လအနည္းငယ္က MIC အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည့္ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္ဦးဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕မွ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ MIC မွ ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ ဧရိယာအားလံုးတြင္ ယင္းကုမၸဏီမ်ား၏ အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေန၊ ကုမၸဏီမ်ားအား လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ဆက္လက္ခြင့္ျပဳ သင့္ မသင့္၊ သို႔မဟုတ္တခ်ဳိ႕တစ္၀က္ကို ျပန္သိမ္းရန္ သင့္ မသင့္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုရီးယားႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ေအာ္တိုစက္မႈလုပ္ငန္းစု (AIC-Auto Industrial Corporation) ႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံအေျခစိုက္ Resource & Resource Pte,Ltd တို႔မွ ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ထားသည့္ Myanmar Auto Corporation (MAC) ကုမၸဏီမွ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးရန္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေျမ ဧက ၁၃၃၆၀၀ အထိ ရယူခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္မႈမွာ ေျခာက္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဆီအုန္း ၃၃၁၅ ဧကသာ စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္ခဲ့သည့္ အေျခအေနႏွင့္ အဆိုပါကာလတြင္ သစ္ေတာမ်ား ခုတ္ထြင္ကာ သစ္တန္ခ်ိန္ ၁၉၀၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ထုတ္ယူခဲ့သည့္ အေျခအေနကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ ထုတ္ယူခဲ့သည့္ သစ္မ်ားကို ျပည္ပသို႔ တရားမ၀င္ တင္ပို႔ခဲ့ျခင္းရွိပါက ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အခြန္ဘ႑ာ ေဒၚလာ သန္းႏွင့္ခ်ီ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခအေနအေပၚ ေလ့လာထားသည့္ ‘ဆီအုန္းေနာက္ကြယ္၊ ဆြယ္ေယာင္ျပစိုက္ပ်ဳိးေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္’ အစီရင္ခံစာကို မတ္ ၁၇ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Park Royal တြင္ ထုတ္ျပန္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

လုပ္ကိုင္ခြင့္ခ်ေပးထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ အမ်ားစုမွာ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၿပီး ဖက္စပ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္သည့္ ျမန္မာေအာ္တိုေကာ္ပိုေရးရွင္း (MAC) မွာ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခ်ထားေပးသည့္ကုမၸဏီမ်ားအနက္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးရန္အတြက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေျမဧက ၁ ဒသမ ၉ သန္းေက်ာ္ကို ကုမၸဏီ ၄၄ ခုအား ခ်ထားေပးခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ စုစုေပါင္းေျမယာခ်ထားေပးမႈ၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း (၅၃၅၀၀၀ ဧကခန္႔သာ) စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ဆီအုန္းေနာက္ကြယ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

July 11, 2018














Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.