<

အေမရိကန္က ျမန္မာဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားအေပၚ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ ပိတ္ပင္

ျမန္မာဝန္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုအေပၚ ဇူလိုင္ ၉ ရက္မွစ၍ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ ပိတ္ပင္လိုက္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အမိေျမ လံုျခံဳေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာအစုိးရက ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား လက္ခံေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း လံုးဝမရွိဟုဆုိကာ အလုပ္သမား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွစ၍ ဝန္ႀကီးရာထူးအထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားအား အေမရိကန္အမိေျမလံုျခံဳေရးဌာနက အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ ပိတ္ပင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ထိုသို႔ ျမန္မာ၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားအား ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ ပိတ္ပင္ျခင္းကို အေမရိကန္ အမိေျမလံုျခံဳေရးဌာနႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး  ပိတ္ပင္ခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသုိ႔ ၀င္ေရာက္ရန္ ဗီဇာမ်ိဳးစံုအား ေလွ်ာက္ခြင့္ရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အမိေျမ လံုျခံဳေရးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အလားတူ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္အတူ အိမ္နီးခ်င္း လာအုိႏုိင္ငံ အႀကီးအကဲအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုကုိလည္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ ပိတ္ပင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အေမရိကန္အေျခစိုက္ ျမန္မာႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံ သံ႐ံုးမ်ားသို႔ ေပးပို႔ထားေသာ ၫႊန္ၾကားမႈႏွင့္ အမိေျမလံုျခံဳေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ဗီဇာပိတ္ပင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မေရာက္ခင္ အေမရိကန္အစိုးရက သံတမန္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ ေပးခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ျမန္မာႏွင့္လာအိုမွ လက္ခံရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ ေပးခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ခရီးသြားလက္မွတ္၊ Passport စသည့္ စီစဥ္မႈမ်ားအား မလုပ္ေဆာင္ေပးေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားေရးရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄၃ (ဃ) အရ ဗီဇာပိတ္ပင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

July 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.