<

ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ဟုဆုိကာ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ က အသုံးျပဳခြင့္မေပးခဲ့သည့္ ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ႕ပါတီအမည္အား ျပည္သူ႕ပါတီဟု ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္

ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၏ တတိယအႀကိမ္စုံညီအစည္းအေ၀းကုိ ဇူလုိင္ ၈ ရက္က မႏၲေလးၿမဳိ႕ရွိ Golden City Light Hotel တြင္ ျပဳလုပ္စဥ္

ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ဟုဆုိကာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အသုံးျပဳခြင့္ မေပးခဲ့သည့္ ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ႕ပါတီအမည္ကုိ ျပည္သူ႕ပါတီဟု အမည္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ကာ ပါတီ၏အမွတ္တံဆိပ္၊ အလံတုိ႔ကုိပါ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၉ ရက္(ယေန႔)တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားစာ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမဳိ႕၌ ဇူလုိင္ ၈ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ၏ တတိယအႀကိမ္ စုံညီအစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၏ တတိယအႀကိမ္ စုံညီအစည္းအေ၀းကုိ ဇူလုိင္ ၈ ရက္က မႏၲေလးၿမဳိ႕ရွိ Golden City Light Hotel တြင္ နံနက္ ၉ နာရီမွစတင္ကာ မြန္းလြဲ ၃ နာရီအထိျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါစုံ ညီအစည္းအေ၀းမွ ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ႕ပါတီကုိ ျပည္သူ႕ပါတီဟု ပါတီအမည္ကုိေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခဲ့ကာ အဆုိပါျပည္သူ႕ပါတီအား ဆက္လက္ကန္႔ကြက္လာပါက ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ပါတီအမည္ေနာက္တစ္မ်ဳိးအား အရန္အျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးကုိကုိႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာ မိတ္ေဆြေတြလည္း စိတ္လႈပ္ရွားၾကပုံရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ပါတီအမည္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တစ္ႀကိမ္ေခၚေျပာတယ္၊ ျပင္ေပးလုိက္တယ္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္ၿပီးေတာ့ေျပာင္းခုိင္းတယ္။ ပါတီ စတင္ ထူေထာင္စဥ္ကတည္းက သူမ်ားနဲ႔မတူတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေတာ့ ဒီတစ္ႀကိမ္ေရာ ကန္႔ကြက္ခံရဦးမလားလုိ႔ စိတ္လႈပ္ရွားပုံရပါတယ္။ ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားတာက ႏုိင္ငံေရးပါတီ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကဳိးစားသြားမယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ရဲေဘာ္ေတြေရာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔လက္တြဲလုပ္ေနတဲ့ လူငယ္မ်ဳိးဆက္ေတြေရာ အားလုံးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးကုိဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ဆက္ၿပီးေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ ဒီတစ္ႀကိမ္ထပ္ၿပီး ျပင္ေပးတဲ့အခါမွာလည္း ရွိၿပီးသားႏုိင္ငံေရးပါတီ အမည္၊ အလံ၊ တံဆိပ္ေတြကုိ ေလ့လာၿပီးေတာ့ ဆင္တူ႐ုိးမွားမရွိတဲ့ အမည္၊ အလံ၊ တံဆိပ္ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီတစ္ႀကိမ္ေတာ့ ထပ္ၿပီး ကန္႔ကြက္တာမ်ဳိး မျဖစ္ႏုိင္ေလာက္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က Plan B အတြက္ပါ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ထားၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ နာမည္တစ္ခုကုိလည္း အရန္အေနနဲ႔ စဥ္းစားထားတာရွိပါတယ္။ အခု ပါတီမည္ ေျပာင္းလဲတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မနက္ျဖန္မွာ(ဇူလုိင္ ၉ ရက္) ေနျပည္ေတာ္ကုိသြားၿပီးေတာ့ စာရြက္စာတမ္းေတြနဲ႔အတူ တင္ျပသြားမွာပါ” ဟု ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးကုိကုိႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ႕ပါတီအမည္ကုိ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္ေနသူမ်ားမွာ မည္သူမည္၀ါက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အမည္အတိအက်မသိရွိေသးေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခု မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ကန္႔ကြက္လုိပါက အျခားေသာႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားအခ်င္းခ်င္းကသာ ကန္႔ကြက္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ႕ပါတီ၏ အမည္မွာ ကန္႔ကြက္သူမ်ားရွိခဲ့သည့္အျပင္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္သည့္အတြက္ စာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဂဏန္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ယင္းအမည္ကုိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာ္ပြဲေကာက္မရွင္က အသုံးျပဳခြင့္မေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဆက္ၿပီးေတာ့ သြားရမွာပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နားလည္ထားတာက မွတ္ပုံတင္ဥပေဒရဲ႕ ပင္မဥပေဒေတြမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီအခ်င္းခ်င္းပဲ ကန္႔ကြက္လုိ႔ရတယ္။ သူ႕ပါတီရဲ႕ အမည္၊ အလံ၊ တံဆိပ္နဲ႔ တူညီလွ်င္ ဆင္တူယိုးမွားျဖစ္လွ်င္ ေကာ္မရွင္ကေနၿပီး ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေပးဖုိ႔ ညႊန္ၾကားႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကန္႔ကြက္တယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီရဲ႕ အမည္၊ အလံ၊ တံဆိပ္ေတြက သူတုိ႔ပါတီရဲ႕ အမည္၊ အလံ၊ တံဆိပ္ေတြနဲ႔ တူညီေနတယ္ဆုိရင္ ခုိင္လုံတဲ့ အေထာက္အထားျပၿပီးေတာ့ ကန္႔ကြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခု ေရြးခ်ယ္ထားတာက လက္ရွိႏုိင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ အလံ၊ အမည္၊ တံဆိပ္ေတြနဲ႔ ဆင္တူ႐ုိးမွာ မျဖစ္ေအာင္ ေသခ်ာၾကည့္ၿပီးေတာ့ ေရြးခ်ယ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ထပ္ၿပီးျဖစ္လာဦးမယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ဥပေဒၾကာင္းအရပဲ သြားမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဒါက မညီညြတ္ဘူးဆုိၿပီး ရွင္းျပမယ္။ အဲဒီလုိ ရွင္းျပေနတာမွ ဆုံးျဖတ္လုိက္တယ္ဆုိရင္ ဆုံးျဖတ္သူေတြရဲ႕ သမုိင္းမွတ္တုိင္ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္” ဟု ဦးကုိကုိႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရွစ္ေလးလုံး ျပည္သူ႕ပါတီမွ ျပည္သူ႕ပါတီဟု အမည္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ရၿပီး အမည္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံသုိ႔ ဆက္လက္ တင္ျပသြားရမည္ျဖစ္ကာ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာရန္ ဆက္လက္ႀကဳိးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးကုိကုိႀကီးက ေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ရန္အတြက္မွာ အခ်ိန္မမီေတာ့သျဖင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

မႏၲေလးၿမဳိ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၏ တတိယအႀကိမ္ စုံညီအစည္းအေ၀းသုိ႔ ေကာ္မတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး ေျခာက္ခုမွ ပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔မွ ပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

July 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.