<

၀င္ေရာက္လာေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုိ လက္ခံ႐ုံသာမက နာမည္ေကာင္းျဖင့္ ထင္ရွားသည့္ ႏုိင္ငံတကာလုပ္ငန္းမ်ားလာေရာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ေခၚယူမည္ဟု MIC ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းထြန္း ေျပာၾကား

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းရွိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူေအာင္)

၀င္ေရာက္လာေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုိ လက္ခံ႐ုံသာမက နာမည္ေကာင္းျဖင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ ႏုိင္ငံတကာလုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ေရြးခ်ယ္ေခၚယူသြားမည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းထြန္းက အစုိးရပိုင္သတင္းစာႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပတ္၀န္းက်င္ရရွိရန္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းပုိင္းတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္သကဲ့သုိ႔ လုိအပ္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ အဖြဲ႕အစည္းပုိင္း ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

“MIC ကုိလည္း စီမံခန႔္ခဲြမႈ ပံုစံသစ္နဲ႔  ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။ MIC အေနနဲ႔ ပုိၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္၀စြာနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္သလုိ လုပ္ငန္းေတြကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။ ပြင့္လင္း ျမင့္သာမႈ (transparency) ကေတာ့ အခု ဒီမုိကေရစီအစုိးရလက္ထက္မွာ အေရးႀကီးဆံုးပါပဲ။ ကုိယ့္ဆီလာတဲ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုိ လက္ခံ႐ုံတင္မက ႏုိင္ငံတကာမွာ နာမည္ေကာင္းနဲ႔ ထင္ရွားတဲ့ လုပ္ငန္းႀကီးေတြ ကိုယ့္ ႏုိင္ငံကုိ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖုိ႔ ေရြးခ်ယ္ ေခၚယူသြားမယ့္ proactive approach နဲ႔လည္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေသာင္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အားသာခ်က္မ်ားကုိ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ပုိမုိသိရွိနားလည္ေအာင္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ထိေတြ႕ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိး နည္းေစမည့္၊ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကုိ တာ၀န္သိစြာေဆာင္ရြက္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ဳိး responsible investment ၀င္ေရာက္လာေစရန္ ႀကိဳးစားသြားမည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

“MIC အေနနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဒီထက္ စီး၀င္ေစဖုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အရွိန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သလုိ ဒီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြအေပၚမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ ဆတက္ထမ္းပုိး တုိးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားပါမယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြရဲ႕ confidence နဲ႔ trust မရွိဘဲ ရင္းႏီွး  ျမႇဳပ္ႏွံမႈ တုိးတက္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ လက္ရွိ က်င့္သံုးေနတဲ့လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြမွာ မလုိအပ္ဘဲ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနတဲ့ အဆင့္ေတြကုိ  အျမန္ဆံုးရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ျပဳျပင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းေတြ ပုိမုိလ်င္ျမန္လြယ္ ကူစြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ ပိုမုိညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္” ဟု  ဦးေသာင္းထြန္းက ဆုိသည္။

July 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.