<

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ဒုကၡသည္မ်ားက ၎တို႔၏ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို အာမခံေပးထားျခင္းမရွိဟုဆိုကာ ကုလသမဂၢ-ျမန္မာ သေဘာတူညီခ်က္အား ပယ္ခ်

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္ အသိုင္းအ၀ိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လာေရးအတြက္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔အၾကား သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေပါက္ၾကားခဲ့ေသာ လွ်ဳိ႕၀ွက္သေဘာတူညီခ်က္ပါ စာသားအရ ယင္းသည္ ၎တို႔ ၏ကိစၥကို ေျပလည္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထားျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ လက္ခံေရးကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳေစ လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ဒုကၡသည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

“သေဘာတူညီခ်က္က ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြ သူတို႔ေနရပ္ေတြကို ျပန္ဖို႔နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာပါ။ ထူးဆန္းတာက သေဘာတူညီခ်က္ မတုိင္မီ သူတို႔က ႐ိုဟင္ဂ်ာအသုိင္းအ၀ိုင္းေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးဖို႔ စိတ္႐ႈပ္မခံခဲ့ပါဘူး။ သေဘာတူညီခ်က္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔  ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေနအိမ္ေတြကို ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ျပန္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳတင္အေျခအေနတစ္ရပ္အျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အဓိက ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ ျမန္မာအစိုးရထံက ဘာကတိမွ မပါ၀င္ပါဘူး။ ဒါဟာ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ ဆန္႔က်င္ပါတယ္” ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေျခစိုက္ ဘဂၤါလီအေရး ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူ  ကိုကိုလင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဇြန္လအတြင္းက ျမန္မာအစိုးရသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္ လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ လ်င္ျမန္ေစရန္အတြက္ ကုလသမဂၢႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို လွ်ဳိ႕၀ွက္သာ ထားရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာတြင္ ပါရွိသည့္စာသားမ်ားသည္ အြန္လိုင္း၌ ေပါက္ၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒုကၡသည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားက ယင္းသေဘာတူညီခ်က္သည္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အဓိကျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္ ပ်က္ကြက္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ မျပန္ခင္ ျမန္မာအစိုးရထံကေန ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို  အာမခံေပးမႈတစ္ရပ္ ရရွိဖို႔ အၾကာႀကီး ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာမွာ ဒီႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အေၾကာင္းအရာကို သူတို႔က ေရွာင္ရွားခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရက ဒီ အဓိကေတာင္းဆိုခ်က္ကို လက္မခံခဲ့ဘူးဆိုရင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကို ျပန္လည္လက္ခံမယ့္အစီအစဥ္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ေအာင္ျမင္မႈရမွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ကိုကုိလင္းက Guardian သတင္းစာသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အေရး တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူ ဦးထြန္းခင္က သေဘာတူညီခ်က္ မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းမျပဳမီ ဒုကၡသည္ အသုိင္းအ၀ိုင္းမ်ားအား ပါ၀င္ခြင့္ မျပဳျခင္းသည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ားဘက္မွ က်င့္၀တ္ႏွင့္မညီခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“႐ိုဟင္ဂ်ာေတြအေနနဲ႔ ျပန္လည္လက္ခံျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၊ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရး ျပန္ေပးမႈ၊ ျပန္လည္နာလန္ထေရး ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးနဲ႔ ဘူဒိုဇာျဖင့္ အထိုးခံရတဲ့ သူတုိ႔ေနအိမ္ေတြ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ အနာဂတ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ အေသးစိတ္ေတြအေၾကာင္း သိခြင့္ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း၀င္ေတြဟာ ေပါက္ၾကားလာတ့ဲ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာပါ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သိရတဲ့အခါ အလြန္အမင္း ေဒါပြၿပီး စိတ္ပ်က္ေနၾကပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရဟာ သေဘာတူညီခ်က္ အေသးစိတ္အခ်က္ေတြကို လူသိရွင္ၾကား မထုတ္ျပန္တာေၾကာင့္လည္း သူတို႔ ေဒါသထြက္ေနၾကပါတယ္” ဟု ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံရွိ  ျမန္မာ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္အဖြဲ႕အစည္း၏ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းခင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

July 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.