<

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ Terminal 2 မွ ျပည္ပေလေၾကာင္းလိုင္း ၁၁ ခုကို Terminal 1 သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕မည္ျဖစ္ၿပီး Biman Bangladesh ေလေၾကာင္းလိုင္းအား ဇူလိုင္ ၇ ရက္တြင္ ပထမဆံုးေျပာင္းေရႊ႕မည္

ရန္ကုန္ေလဆိပ္အေဆာက္အအံုႏွစ္ခုအား တစ္ဆက္တည္းဆက္စပ္တည္ေဆာက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ Terminal 2 မွ ျပည္ပေလေၾကာင္းလိုင္း ၁၁ ခုအား Terminal 1 သုိ႔  အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းေရႊ႕သြားမည္ျဖစ္ၿပီး Biman Bangladesh ေလေၾကာင္းလိုင္းအား ဇူလိုင္ ၇ ရက္တြင္ ပထမဆံုးေျပာင္းေရႊ႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  Yangon Aerodrome Company Ltd (YACL) မွ ဇူလိုင္ ၆ ရက္က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းျဖစ္သည့္ ေလဆိပ္ အေဆာက္အအံုႏွစ္ခုအား တစ္ဆက္တည္း ခ်ိတ္ဆက္တည္ေဆာက္ရာတြင္ Terminal 2 ရွိ ျပည္ပေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားအားလံုးကို Terminal 1 သို႔ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းေရႊ႕သြားမည္ျဖစ္ဟု သိရသည္။

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ Terminal 1  ႏွင့္ 2 အား ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အဆိုပါလုပ္ငန္းအား အၿပီးသတ္ႏိုင္ရန္မွာ Terminal 2 ရွိ ေလဆိပ္႐ံုးခန္းမ်ား၊ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားအား ေခတၱေျပာင္းေရႊ႕ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ပထမဆံုး Biman Bangladesh  ေလေၾကာင္းလိုင္းအား ဇူလိုင္ ၇ ရက္ တြင္ ပထမဆံုးေျပာင္းေရႊ႕သြားမည္ျဖစ္ကာ  ယင္းေလေၾကာင္းလိုင္း၏  BG 060/061  ေလယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ားကို Check in Area ရွိ  Row C Counter  အမွတ္  ၁၁-၁၃ သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ယင္းေနာက္ က်န္ရွိသည့္ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားျဖစ္သည့္ Air Asia၊ China Airlines၊ Jetstar Asia၊ Malaysia Airlines၊ Myanmar National Airlines၊ Nok Air၊ Qata Airways၊ Thai Airways International၊ Thai Smile Airlines ႏွင့္ Viet Jet Air ဇူလိုင္လကုန္အထိ ဆက္လက္ေျပာင္းေရႊ႕သြားမည္ဟု သိရသည္။

“ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီေလဆိပ္တစ္ခု အျဖစ္ အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေရး  ႀကိဳးစားေနတာနဲ႔အညီ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ခရီးသည္ေတြကို အခုလိုအႏွစ္သာရ ျပည့္၀တဲ့ အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ တံု႔ျပန္ႀကိဳဆိုႏုိင္ဖို႔ အၿမဲ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။  Terminal 2 က အ ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလေၾကာင္းလိုင္းေတြကို Terminal 1 ကို ေျပာင္းေရႊ႕မွာနဲ႔အညီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ခရီးသည္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္း မြန္တဲ့၀န္ေဆာင္မႈေတြ ေပးအပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္” ဟု Yangon Aerodrome Company Ltd (YACL)  မွ Chief Operating Officer ျဖစ္သူ Mr.Jose Angeja က ရန္ကုန္ေလဆိပ္သို႔ ၀င္ေရာက္သည့္ ခရီးသည္ သံုးသန္းျပည့္ေျမာက္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းစီမံကိန္းတြင္  Terminal 1 ႏွင့္ 2 အား ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ လက္ရွိေလယာဥ္ေျပးလမ္းအား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊  ေလယာဥ္ရပ္နားရာေနရာအား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊    Cargo အေဆာက္အအံုအား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊  VIP/CIP Terminal အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္း၊ Terminal 2 အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ခရီးသည္ေပါင္း ၅ ဒသမ ၉၂ သန္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ခရီးသည္ ေပါင္း ၅ ဒသမ ၄၅ သန္းအား ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

July 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.