<

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မေဒးကြၽန္းေပၚရွိ ေက်းရြာမ်ားအား ဓာတ္အားစနစ္ျဖင့္ ဇူလိုင္ ၈ ရက္မွစတင္၍ ၂၄ နာရီ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္

မေဒး ၆၆ေကဗြီဓာတ္အားခြဲ႐ုံမွ မေဒးကြၽန္းေပၚရွိ ေက်းရြာမ်ား ဓာတ္အားစနစ္မွ ၂၄ နာရီ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ (Photo: Kyaukphyu ESE)

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မေဒးကြၽန္းေပၚရွိ ေက်းရြာမ်ားအား ဓာတ္အားစနစ္ျဖင့္ ဇူလိုင္ ၈ ရက္မွ စတင္၍ ၂၄နာရီ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴး ေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ုိင္ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ အငယ္တန္းအင္ဂ်င္နီယာ ၂ တုိ႔မွ မေဒးကြၽန္းေပၚရွိ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားအား လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး အသိပညာမ်ား ေဟာေျပာျခင္း၊ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ားျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊အိမ္တြင္း Wiring သြယ္တန္းမႈမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ပူးေပါင္း၍ မႈခင္းအသိပညာေပးမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၎အျပင္ အဆုိပါ  ၆၆ေကဗြီဓာတ္အားလုိင္း ျဖတ္သန္းရာ တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားအေနျဖင့္ မလုိလားအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္မ်ား မက်ေရာက္ေစေရးအတြက္ ဓာတ္အားလုိင္းအနီးရွိ သစ္ပင္၊ သစ္ကုိင္းမ်ား ခုတ္ျခင္း၊ ဓာတ္တုိင္မ်ားေပၚသုိ႔တက္ေရာက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကပါရန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း (ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕)မွ သတိေပးထားသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ-မေဒး အမွတ္ (၁၊၂ )၆၆ ေကဗြီဓာတ္အားလိုင္း တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရးစီမံကိန္း (ေတာင္ပိုင္း)၊ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ႐ံုး (၃) ေရႊ ေတာင္မွႀကီးၾကပ္၍ ေအာင္ေကာင္းေက်ာ္ ကုမၸဏီႏွင့္ ဓနရာဇာကုမၸဏီတို႔မွ တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မေဒးကြၽန္းေဒသခံ ဦးထြန္းၾကြယ္က “မေဒးကြၽန္းေပၚမွာ ေက်းရြာ ေလးရြာရွိပါတယ္။ ေလးရြာလံုးမီးေပးမွာပါ။ မေဒးကြၽန္းမွာက ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး စက္ေတြနဲ႔ မီးရေအာင္ လုပ္ေနရာကေန SEZ အတြက္ ဓာတ္အားခြဲ႐ံု တည္ေဆာက္ခဲ့တာပါ။ အခုေတာ့ ဓာတ္အားခြဲ႐ံုကေန မီးေပးေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ေရနံတင္ သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္သည့္ ဆိပ္ကမ္းတည္ရွိေသာ မေဒးကြၽန္းေပၚရွိ ရြာမေက်းရြာ ၊ က်တန္းေက်းရြာ၊ ၿပိန္ေက်းရြာ နွင့္ ပန္းထိန္ဆည္ေက်းရြာတို႔ လွ်ပ္စစ္မီးရၾကမည္ဟု သိရသည္။

July 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.