<

နီေပါႏုိင္ငံရွိ ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရး သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ သင္တန္းသားမ်ား တက္ေရာက္ေရး အပါအ၀င္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ နီေပါတပ္မေတာ္ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ေဆြးေႏြး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ နီေပါတပ္မေတာ္ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕၏ အေလးျပဳျခင္းကို ခံယူစဥ္ (ဓာတ္ပံု-တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး)

နီေပါႏုိင္ငံရွိ ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရး သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ သင္တန္းသားမ်ား တက္ေရာက္ေရး အပါအ၀င္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ နီေပါတပ္မေတာ္ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ General Rajendra Chhetri တို႔သည္ ဇူလုိင္ ၄ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား စစ္ဘက္ဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ား အျပန္အလွန္ ေစလႊတ္ေရး၊ ေဆးဘက္နည္းပညာမ်ား၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အားကစားအဖြဲ႕မ်ား အျပန္အလွန္ ေစလႊတ္ေရး၊ နီေပါႏုိင္ငံရွိ ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရး သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ သင္တန္းသားမ်ား တက္ေရာက္ေရး၊ ဘာသာစကားဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား အျပန္အလွန္ ေစလႊတ္ေရး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေစရန္အတြက္ တပ္မေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ ႏွစ္ရပ္အၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္မႈအရ သိရသည္။

ထိုသို႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရာ၌ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ယခုခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာ-နီေပါ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ဆက္ဆံေရးအတြက္ သမုိင္း၀င္ခရီးစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ တုိးတက္ေရးအတြက္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ နီေပါႏုိင္ငံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး လာေရာက္စဥ္က အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့မႈမ်ားအေပၚ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္ ႏွစ္ရပ္အၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ တုိးတက္ ခုိင္မာေစေရးအတြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ နီေပါတပ္မေတာ္ၾကည္းတပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္ကလည္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး လာေရာက္ရသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ နီေပါၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္တစ္ဦး အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ လာေရာက္သည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္မ်ား အျပန္အလွန္ လည္ပတ္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္ ႏွစ္ရပ္အၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈမ်ား ပုိမိုတုိးတက္ခုိင္မာလာမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိမႈမ်ားကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမျပဳလုပ္မီ အဆုိပါေန႔ နံနက္ပုိင္းက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ နီေပါတပ္မေတာ္ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္အား ေဇယ်သီရိဗိမာန္ေရွ႕တြင္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ႀကိဳဆုိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ နီေပါတပ္မေတာ္ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔သည္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕၏ အေလးျပဳျခင္းကို ခံယူၾကၿပီး ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ကို လုိက္လံၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါ ဂုဏ္ျပဳႀကဳိဆိုပြဲသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိး၀င္း၊ ညိႇႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမထြန္းဦး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴးတုိ႔ တက္ေရာက္ၾကၿပီး နီေပါတပ္မေတာ္ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ နီေပါႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E.Mr.Bhim K. Udas၊ နီေပါတပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွတုိ႔သည္ နီေပါတပ္မေတာ္ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ General Rajendra Chhetri ႏွင့္ဇနီး Mr.Rita Chhetri ဦးေဆာင္သည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဂုဏ္ျပဳေန႔လယ္စာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံခဲ့ရာ တပ္မေတာ္ ဂုဏ္ျပဳစစ္တီး၀ုိင္းတပ္ဖြဲ႕က ႏွစ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳတီးမႈတ္၍ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားၿပီး နီေပါတပ္မေတာ္ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေန႔လယ္စာသုံးေဆာင္အၿပီး တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ နီေပါတပ္မေတာ္ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔သည္ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား အျပန္အလွန္ ေပးအပ္ၾကေၾကာင္း၊ သီဆုိေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကသည့္ အဖြဲ႕မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္ႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳပန္းျခင္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္း အမွတ္တရ စုေပါင္းဓာတ္ပုံ႐ုိက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

July 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.