<

၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေရးက႑ သေဘာတူညီခ်က္ နည္းပါးႏိုင္ၿပီး အျခားက႑မ်ားမွ သေဘာတူညီခ်က္ အမ်ားဆံုးရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေျပာၾကား

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယအစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေရးက႑ သေဘာတူညီခ်က္ နည္းပါးႏိုင္ၿပီး အျခားက႑မ်ားမွ သေဘာတူညီခ်က္ အမ်ားဆံုးရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

ဇူလိုင္ ၄ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ အႀကိဳက႑အလုိက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ ေခတၱရပ္နားခ်ိန္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးေဇာ္ေဌးက “အခုလုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမွာေတာ့ အထူးသျဖင့္ကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ UPDJC မွာ ဆံုးျဖတ္လိုက္တဲ့ဟာေပါ့။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေပါ့။ ႏိုင္ငံေရးက႑နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေခါင္းစဥ္ႏွစ္ခုတင္တယ္။ ပထမတစ္ခ်က္ကေတာ့ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုအခြင့္အေရး၊ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဒီမိုကေရစီလူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ က်ား/မ တန္းတူေရးေပါ့။ အဲဒီမွာေတာ့ UPDJC မွာ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးတယ္။ လူနည္းစု ကိစၥေပါ့။ အဲဒီအေပၚမွာေတာ့ သေဘာတူညီခ်က္မရဘူး။ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု၊ အျခားလူနည္းစုေပါ့။ ဒီအေပၚမွာ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္တဲ့အခါမွာ ႏိုင္ငံေရးက႑မွာ ေတာ္ေတာ္ေလး အျပင္းအထန္ေျပာရတယ္။ ေျပာရတဲ့အတြက္ အခုညီလာခံမွာေတာ့ ဒါကုိမေဆြးေႏြးေသးဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသည္ အဓိကဦးတည္သည္မွာ ဖက္ဒရယ္အတြက္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ Principle မ်ား မျပတ္ေသးေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ Principle မ်ား က်န္ေသးေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ Principle မ်ားမွာ မူလကတည္းက ေဆြးေႏြးရန္ ဦးတည္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚတြင္ စကားလံုးအရ အေက်အလည္မရေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

“စကားလုံးအရ အေက်အလည္ မရဘူး။ မရေတာ့ ႏိုင္ငံေရးက႑မွာ တစ္ခ်က္ပဲရတယ္။ အဲဒါကေတာ့ က်ား/မ တန္းတူေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ရေအာင္လုပ္မယ္။ က်န္တဲ့က႑ေတြကေတာ့ သိပ္ၿပီးေတာ့ မ်ားမ်ားစားစား အျငင္းပြားစရာ မရွိဘူးေပါ့။ စီးပြားေရးကလည္း ထြက္သင့္သေလာက္ ထြက္မယ္။ လူမႈေရးကလည္း မူလကသေဘာတူထားတာ ေျခာက္ခ်က္ရွိတယ္။ အခုသံုးရက္မွာလည္း ထပ္ေဆြးေႏြးဖို႔။ မူလမွန္းထားတာက လူမႈေရးက႑က ၁၀ ခ်က္ေလာက္ တင္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ထားတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီညီလာခံမွာ ႏိုင္ငံေရးက႑က သေဘာတူညီခ်က္က နည္းနည္းေလး နည္းမယ္ေပါ့။ နည္းမယ့္သေဘာရွိတဲ့အတြက္ က်န္တဲ့က႑ေတြကေန သေဘာတူညီခ်က္ေတြ အမ်ားဆံုးရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသြားမယ္လို႔ မွန္းထားတာေပါ့” ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းသုိ႔ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ တက္ေရာက္ရန္ တ႐ုတ္သံ႐ုံးမွတစ္ဆင့္ ဖိတ္စာမ်ားပုိ႔ထားၿပီး တက္ေရာက္မည္ဟု သိရေၾကာင္း၊ NCA ေရးထုိးရျခင္းမရွိေသးသည့္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ကလည္း တက္ေရာက္မည္ဟု အေၾကာင္းျပန္ထားေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ဆုိသည္။

ဇူလိုင္ ၄ ရက္မွ ၆ ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ လံုျခံဳေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စသည့္ က႑မ်ားအား လုပ္ငန္းေကာ္မတီအလိုက္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ ဇြန္ ၂၆ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္တုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအား စာတမ္းမ်ားျပဳစုကာ ဇြန္ ၂၉ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ UPDJC အစည္းအေ၀းသို႔ တင္ျပခဲ့ကာ ယခုထပ္မံ၍ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

July 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.