<

ကမၻာ႔ဘဏ္က ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အတည္ျပဳမည့္စီမံကိန္းမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္း

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ဖိအားေပးမႈကုိ ျမႇင့္တင္ျခင္း တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ကမၻာ့ဘဏ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အတည္ျပဳမည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းလုိက္သည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ေအအမ္ေအမူဟစ္က ဇူလုိင္ ၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစုိးရ သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ (မူရင္း၌ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ဟုေဖာ္ျပ) ေတြအတြက္နဲ႔ တျခားဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းေတြအတြက္ကလြဲလုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အတည္ျပဳေပးမယ့္ စီမံကိန္းအားလုံးကုိ သူတုိ႔က ရပ္ဆုိင္းလုိက္ပါတယ္” ဟု မူဟစ္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဒကၠာရွိ သူ၏႐ုံးခန္း၌ ကမၻာ့ဘဏ္ဥကၠ႒ ဂ်င္ေယာင္ကင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ကမၻာ့ဘဏ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္တုိ႔က လူဦးေရအလြန္မ်ားျပားေသာ္လည္း ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္ ၁၀ သိန္းခန္႔ကုိ ခုိလႈံခြင့္ေပးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံကုိ ေက်းဇူးတင္သည္ ဟုေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံက ျပန္လည္လက္ခံရန္ ကမၻာ့အသုိင္းအ၀ုိင္းက ဖိအားတုိးျမႇင့္ေပးေနသည့္ အခ်ိန္၌ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢတုိ႔မွ  အႀကီးအကဲမ်ား လာေရာက္မႈသည္ လူအမ်ား အာ႐ုံစုိက္မႈရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ရာ၌ အေထာက္အကူျပဳလိမ့္ မည္ဟု မူဟစ္က ဆုိသည္။

“သူတုိ႔ဟာ သူတုိ႔ႏုိင္ငံကုိ ျပန္ရပါလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ယာယီခုိလႈံခြင့္ေပး ထားတာပါ။ သူတုိ႔အေနနဲ႔ အေၾကာက္အလန္႔ မရွိဘဲ ေနထုိင္ႏုိင္ေအာင္လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ (မူရင္း၌ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) ေတြအတြက္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးဇုန္တစ္ခု ဖန္တီးေပးဖုိ႔ ကုလသမဂၢအေနနဲ႔ ေျခလွမ္းေတြ လွမ္းဖုိ႔ကုိ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခဲ့ပါတယ္” ဟုလည္း မူဟစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မူဟစ္က ကမၻာ့ဘဏ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံရွိ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၈၀ ေပးမည္ဟု အာမခံခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကမၻာ့ဘဏ္က ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ (မူရင္း၌ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) ေတြအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၈၀ စုေဆာင္းထား ပါတယ္။ အဲဒီလုိအာမခံထားတာေတြအနက္ ေဒၚလာသန္း ၅၀ ေလာက္ကုိ အခ်ိန္တုိတစ္ရက္အတြင္း ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ပမာဏကုိေတာ့ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟုလည္း မူဟစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးက ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ကုန္က်ခဲ့သည္မ်ားကုိ ကာမိေစရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၅၀ ခန္႔ကုိလည္း ေပးလိမ့္မည္ဟု ဆုိသည္။

ေမးခြန္းတစ္ခုအား ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစုိးရက ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ဘတ္ဂ်က္၌ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ တာကာ သန္း ၄၀၀၀  သတ္မွတ္ေပးထားသည္ဟု မူဟစ္က ဆုိသည္။

Ref ; Independent

July 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.