<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ပါက အေရးယူမည္ဟု NLD ပါတီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေျပာၾကား

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံသုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း အခ်ိန္မီ တင္သြင္းႏုိင္ေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က ႀကီးၾကပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ပါက အေရးယူမည္ဟု NLD ပါတီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၂၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ လစ္လပ္ေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ NLD ပါတီ ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၃ ဦး၏ အမည္စာရင္းကုိ NLD ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က ဇြန္ ၂၉ ရက္တြင္ အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ပထမဆုံး ဒီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္းေတြကုိ ကုိယ္စားလွယ္ေတြဆီကုိ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကေနၿပီးေတာ့ အတည္ျပဳလုိက္တယ္ဆုိတဲ့ စာရင္းကုိ အခု အကုန္ပုိ႔ေနပါၿပီ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အဲဒီလုိ ေလွ်ာက္လႊာတင္ဖုိ႔ အခ်ိန္မီတင္ျဖစ္တာကုိ သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က ႀကီးၾကပ္ၿပီးေတာ့ အစီရင္ခံဖုိ႔လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မွာၾကားထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ့။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပ်က္ကြက္မႈ ရွိရင္ေတာ့ အေရးယူမွာပါ။ ဒါ အေရးႀကီးတဲ့ တာ၀န္ပါ” ဟု ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကယားျပည္နယ္၊ ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေလွ်ာက္လႊာကုိ အခ်ိန္မီတင္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္နယ္ NLD ပါတီ ဥကၠ႒ေဒါက္တာ ေဒၚခင္စည္သူႏွင့္ ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီဥကၠ႒ ဦးပဲ့ဒူတုိ႔ကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ပါတီတာ၀န္မ်ားမွ ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပရန္ လ်ာထားသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက ထုိကဲ့သုိ႔ပင္ အေရးယူခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းကုိ ယခုလ ၂ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ တင္သြင္းႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေၾကညာထားသည္။

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းလႊာမ်ားကုိ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းလုိပါက ယခုလ ၁၃ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ႐ုပ္သိမ္းႏုိင္ၿပီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းလႊာမ်ားကုိ ယခုလ ၁၆ ရက္မွ ၂၂ ရက္အတြင္း စိစစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီအေနျဖင့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာစလုံးတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္မူ ေအာင္ျမင္မႈ ရာႏႈန္းျပည့္ရရွိရန္ မေသခ်ာေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ေအာင္ႏုိင္တဲ့ အလားအလာရွိလုိ႔ ၿပိဳင္တာေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြ ေတာ္ေတာ္ေလးပါတဲ့အတြက္ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေအာင္ျမင္မႈက ရာႏႈန္းျပည့္ ရခ်င္မွ ရပါလိမ့္မယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနရာအားလုံး ေရြးခ်ယ္ခံရန္ ဆုံးျဖတ္ထားၿပီး ေနရာတုိင္း ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မွသာ ၂၀၂၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ထပ္မံရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာညီလာခံ၌ သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ပါတီ၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးညီပု (ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္) က ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၂၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ Myanmar Convention Center (MCC) ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ပါတီညီလာခံတြင္ သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ဦးညီပုက မိန္႔ခြန္းေျပာရာ၌ အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

July 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.