<

ေဒၚလာ ၁၃ သန္းျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ FMI Decaux ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မ်ား စတင္ေဆာက္လုပ္ေနၿပီး ပထမအဆင့္တြင္ မွတ္တိုင္ ၃၅၀ တည္ေဆာက္မည္

Sedona ဟုိတယ္ႏွင့္ Myanmar Plaza အနီး လမ္းနီမွတ္တိုင္တြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ FMI Decaux ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ေဒၚလာ ၁၃ သန္း ျမႇဳပ္ႏွံ၍ ေဆာက္လုပ္မည့္ FMI Decaux  ၏ ဘတ္စ္ကားမွတ္တုိင္မ်ား စတင္တည္ေဆာက္ေနၿပီး ပထမအဆင့္တြင္ မွတ္တိုင္ ၃၅၀ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း FMI ဥကၠ႒ ဦးသိမ္းေ၀က ေျပာၾကားသည္။

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ JC Decaux ၏ ရာႏႈန္းျပည့္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ JC Decaux S.A ႏွင့္ ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ FMI Decaux ကုမၸဏီလီမိတက္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မ်ားအား ေခတ္မီလွပ အသံုး၀င္၍ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္ အသိေပးေနရာမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ အဆိုပါကုမၸဏီကို JC Decaux S.A ႏွင့္ FMI ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ေဒၚလာ ၁၃ သန္းအတြက္ FMI က ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ႏွင့္ JC Decaux S.A က ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ ထည့္၀င္မည္ျဖစ္သည္။

“FMI ရဲ႕ မွတ္ေက်ာက္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဒီစီမံကိန္းကေန ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူေတြရဲ႕ ေနထိုင္မႈအဆင့္အတန္း တုိးတက္ျမင့္မားေရး၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ပိုမို သာယာလွပေစေရး၊ ခရီးသြားျပည္သူေတြအတြက္ ပိုမိုအဆင့္အတန္း ျမင့္မားတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္သစ္ ရရွိလာေရး စတဲ့အခန္းက႑ေတြ ကို ဦးစားေပး ေဆာက္လုပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ပထမအဆင့္မွာ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ ၃၅၀ ကို ေဆာက္လုပ္သြားၿပီး မွတ္တုိင္ ၅၀၀ ျပည့္ေအာင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အႏွံ႔မွာ တည္ေဆာက္သြားမွာပါ” ဟု ဦးသိမ္းေ၀က ဆိုသည္။

JC Decaux S.A ႏွင့္ FMI သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဘတ္စ္ကားမွတ္တုိင္ ၅၀၀ ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ အသိေပးဆိုင္းဘုတ္ ၅၀၀ တပ္ဆင္တည္ေဆာက္၍ ႏွစ္ ၂၀ ၾကာ တစ္ဦးတည္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ထားၿပီး ဘတ္စ္ကား မွတ္တိုင္မ်ားကို Mingalabar ႏွင့္ Foster ဒီဇိုင္းႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ တည္ေဆာက္ တပ္ဆင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဒီဇုိင္းႏွစ္မ်ဳိးကို JC Decaux ၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဒီဇိုင္းအဖြဲ႕က ဒီဇိုင္းေရးဆြဲခ့ဲသည္။

FMI Decaux ၏ ပထမဆံုး ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ကို JC Decaux ႏွင့္ FMI တို႔ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္မွ ငါးလအတြင္း တည္ေဆာက္မည္ဟု သေဘာတူညီထားၿပီး က်န္ဘတ္စ္ကား မွတ္တိုင္မ်ား အားလံုးကို သံုးႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားကာ ပထမအဆင့္တြင္ မွတ္တိုင္ ၃၅၀ ကို တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းမ်ား လက္ခံမည္ျဖစ္သည္။

JC Decaux S.A ႏွင့္ FMI ၏အက်ဳိးတူ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရရွိထားၿပီးျဖစ္ၿပီး အက်ဳိးတူဖက္စပ္လုပ္ငန္းသို႔ ထည့္၀င္ရမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို FMI ကုမၸဏီ အုပ္စုအတြင္းရွိ အရင္းအႏွီးမ်ား အသံုးျပဳ၍ ထည့္၀င္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါပမာဏမွာ FMI ကုမၸဏီအုပ္စု အသားတင္ ပိုင္ဆုိင္မႈ တန္ဖိုး၏ ၂ ဒသမ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိမည္ျဖစ္သည္။

 

July 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.