<

ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာင္သူ ၆၉၀ အား ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္က တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ေလးသိန္းႏႈန္းျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြ ထုတ္ေပး

ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာင္သူလယ္သမား ၆၉၀ အား ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္မွ တစ္ဧကလွ်င္ ေလးသိန္းႏႈန္းျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးမႈအား ဇြန္ ၂၉ ရက္တြင္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ကဥၥနကြၽန္းသာ ယာကုမၸဏီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုအစီအစဥ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္၏ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေတာင္သူမ်ားကုိ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္မွ ပုံစံ (၇) အား အာမခံထားကာ စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြ တစ္ဧက ေလးသိန္းႏႈန္းျဖင့္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားကုိ ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပုံစံ ၇ ကုိ အာမခံထားၿပီးေတာ့ တစ္ဧကကို ေလးသိန္းႏႈန္းနဲ႔ ေတာင္သူလယ္သမား ၆၉၀ ေက်ာ္အတြက္ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၆၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ထုတ္ေပးတဲ့ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွာ ဆန္စက္အသင္း၀င္ေတြရွိတယ္။ ဆန္ကုန္သည္ အသင္း၀င္ေတြရွိတယ္။ Export အသင္း၀င္ေတြရွိတယ္။ လယ္သမားအသင္း၀င္ေတြ ရွိပါတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားအသင္း၀င္ေတြကုိ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ဳိးထုတ္ လုပ္ေရးအျပင္ ဆန္စပါးကုိ တစ္ဖက္က စုိက္ပ်ဳိးၿပီးေတာ့ တစ္ဖက္မွာလည္း ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔အတြက္ ၀င္ေငြတုိးလာဖုိ႔ လုိအပ္ေနတဲ့ နည္းပညာရယ္၊ ေစ်းကြက္ရယ္ ဒီ အပုိင္းမွာ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္အေနနဲ႔ တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီေပးေနပါတယ္။ နည္းပညာနဲ႔ ေစ်းကြက္ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့ အရင္းအႏွီးပုိင္းမွာ ျပည္တြင္း ျပည္ပက ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ အကူအညီေတာင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႕ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ အသင္း၀င္ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ဘဏ္ဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ စနစ္တက် စိစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားသည္ ရရွိလာသည့္ ေခ်းေငြမ်ားကုိ သုံးႏွစ္အတြင္း ငါးရစ္ျဖင့္ ဆပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုေခ်းေပးတာက ႏွစ္လတ္ေခ်းေငြ ျဖစ္တယ္။ ႏွစ္ေပါက္ေခ်းေငြက တစ္ႏွစ္ တစ္ခါျပန္ဆပ္ရပါတယ္။ ရာသီေခ်းေငြက တစ္ရာသီၿပီး တစ္ရာသီျပန္ဆပ္ရတယ္။ သုံးႏွစ္နီးပါး သက္တမ္းရွိတဲ့ ေခ်းေငြျဖစ္တဲ့အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္ အဆင္ ေျပပါတယ္။ အတုိးႏႈန္းကလည္း ဘဏ္အတုိး ၁၃ရာခုိင္ႏႈန္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၁၃ရာခုိင္ႏႈန္းက တစ္ႏွစ္ကို ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔အတြက္ သက္သာတဲ့အတုိးႏႈန္းနဲ႕ ေခ်းေငြရ တယ္။ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြက ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းစသျဖင့္ ရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ေစ်းကြက္အတြင္းမွာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ေခ်းေနတာက တစ္လကုိ ငါးက်ပ္တုိး၊ တစ္ဆယ္တုိးရွိပါတယ္” ဟု ဦးရဲ မင္းေအာင္ကေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္မွ စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးမႈအား ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕အျပင္၊ ေဒးဒရဲ၊ ပဲခူးတုိင္း၊ မႏၲေလးတုိင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမမ်ားတြင္လည္း စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိလည္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရဲမင္းေအာင္က ဆုိသည္။

June 30, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.