<

ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်း ထိန္းညႇိရန္အတြက္ ႏိုင္ငံပိုင္ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္ရွစ္ဆိုင္က သင့္ေလ်ာ္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့့္ ပိတ္ရက္မရွိ တိုက္႐ုိက္လက္လီျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မည္

ႏိုင္ငံတကာစက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းကို ထိန္းညႇိႏိုင္ရန္အတြက္ ဇူလုိင္ ၁ ရက္မွစတင္ကာ ႏိုင္ငံပိုင္ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္ ရွစ္ဆိုင္က သင့္ ေတာ္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ တိုက္႐ုိက္ပိတ္ရက္မရွိ လက္လီျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ႏိုင္ငံတကာစက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းကို ထိန္းညႇိႏိုင္ ရန္ရည္ရြယ္၍ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ္ငန္း၊ ေရနံ ဓာတုေဗဒစက္႐ံုစု (သံပုရာကန္) မွ ထုတ္လုပ္သည့္ ျပည္တြင္းထုတ္ဓာတ္ဆီမ်ားအား  သင့္ေတာ္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္မွ စတင္၍ ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္း၏ ႏိုင္ငံပိုင္စက္သံုးဆီအေရာင္း ဆိုင္ ရွစ္ဆိုင္မွတစ္ဆင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ငယ္မ်ား၊ ဆိုင္ကယ္မ်ားသံုးစြဲရန္ တိုက္႐ိုက္ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ေရာင္းခ်ေပးရာတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္ ရွစ္ဆိုင္ျဖစ္ သည့္ ေနျပည္ေတာ္ (၀၃၅၄)၊ ရန္ကုန္ (၀၂၇၅)၊ ရန္ကုန္ (၀၂၅၄)၊ ရန္ကုန္ (၀၂၄၇)၊ မႏၲေလး (၀၆၁၁)၊ မႏၲေလး (၀၆၁၄)၊ ပဲခူး (၀၁၉၂) ႏွင့္ ဟင္းငုတ္ပင္ (ေတာင္ငူ) (၀၁၆၀) ႏိုင္ငံပိုင္စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ားမွ တိုက္႐ုိက္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနအေန ျဖင့္ ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္ေနျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ဓာတ္ဆီ တစ္ဂါလန္ကို က်ပ္ ၃၂၀၀ ျဖင့္  ဂါလန္ေပါင္းသံုးသန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံစက္သံုးဆီ တင္သြင္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရးအသင္းထံသို႔ ဧၿပီလအကုန္ပိုင္းမွ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးထားေၾကာင္း ဇြန္ ၇ ရက္က လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက ျမန္မာႏိုင္ငံစက္သံုးဆီတင္သြင္း ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေရးအသင္းသို႔ ေရာင္းခ်ေပးထားေသာ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းသည္ ဓာတ္ဆီတစ္လီတာလွ်င္ က်ပ္ ၇၁၀ ေက်ာ္သာ က်သင့္မည္ ျဖစ္သည္။

 

June 30, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.