<

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားစာရင္း NLD ပါတီထုတ္ျပန္

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အမည္စာရင္းကုိ ဇြန္ ၂၉ ရက္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီက ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

အဆုိပါ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ေရးအဓိကက်သည့္အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေရးကုိ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း NLD ပါတီ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၂၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ လစ္လပ္ေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ NLD  ပါတီကိုယ္စား ျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က ဇြန္ ၂၉ ရက္ တြင္ အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခု အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ NLD ပါတီ၏ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာမ်ားကိုလည္း တစ္ၿပိဳင္တည္းထုတ္ေပးေနၿပီး ၎တို႔ အေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားတြင္ အေကာင္းဆုံး ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ မွာၾကားေနသည္ဟု ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔က ဆိုသည္။

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လုိအပ္ခ်က္အရ ပါတီတံဆိပ္ၾကည့္၍ မဲေပးရန္ ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တုိက္တြန္းခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ရြက္ရန္ အရည္အခ်င္းကုိ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

“ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးကုိေဆာင္ရြက္ဖုိ႔က အခုအခါမွာ ပိုၿပီးေတာ့ အဓိကက်လာတဲ့အတြက္ အရည္အခ်င္း ျပည့္၀ဖုိ႔ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ထားပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာထားၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္၊ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးစသည့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားရွိ လစ္လပ္မဲ ဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

NLD ပါတီအေနျဖင့္ လက္ရွိေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ NLD ပါတီ၏ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြက္ ေဒသဆုိင္ရာ ဘာသာစကား ကြၽမ္းက်င္သူကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

 

June 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.