<

၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းအား ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပရန္ UPDJC အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇြန္ ၂၉ရက္က ျပဳုလုပ္ခဲ့သည့္ (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ UPDJC အစည္းအေ၀းအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေန႐ိုင္း)

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစု ပင္လံုတတိယအစည္းအေ၀းအား ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပရန္ ဇြန္ ၂၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC ) အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

၂၁ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းကုိ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ ေျခာက္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီအစည္းအေ၀းမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လာမယ့္ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကိုက်င္းပဖို႔ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တင္သြင္းမယ့္ စာတမ္းေတြကိစၥကိုလည္း ညိႇႏိႈင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ အင္မတန္မွေအာင္ျမင္တဲ့ အစည္းအေ၀းလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု UPDJC ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ က႑ငါးရပ္ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးက႑၊ စီးပြားေရးက႑၊ လူမႈေရးက႑၊ လံုျခံဳေရးက႑၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္းက႑မ်ားအနက္ ယခင္ကသေဘာတူညီထားသည့္ လံုျခံဳေရး က႑အား ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ရန္ သေဘာတူညီထားေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕က႑မ်ားတြင္ ညိႇႏိႈင္း၍ မရႏိုင္သည့္အခက္အခဲမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါက အဆင္ေျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္းမႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာၾကားသည္။

ယခုျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ UPDJC အစည္းအေ၀းသည္ အခ်က္အလက္မ်ားအားစုစည္း ကာ ေခါင္းစဥ္မ်ားအား သေဘာတူညီသည့္ အဆင့္သာရွိၿပီး သေဘာတူညီသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားအား ဇူလိုင္ ၃ ရက္မွ ၅ ရက္အထိ ထပ္မံျပဳလုပ္မည့္ က႑အလုိက္လုပ္ငန္း ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဲဒီလုပ္ငန္း ေကာ္မတီအစည္းအေ၀း ထပ္ၿပီးေတာ့ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ အဲဒီအဆင့္က်မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔စုစည္းႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကေနတစ္ဆင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ UPDJC အစည္းအေ၀းကို ထပ္ၿပီးေတာ့ သြားဖို႔တင္ျပမယ္။ ၿပီးလို႔ရွိရင္ ညီလာခံကိုတင္ျပသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု တတိယပင္လံုအစည္းအေ၀းသို႔ NCA လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားအား ဖိတ္ၾကားရန္ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီအား နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ဖိတ္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း UPDJC  အစည္းအေ၀းတြင္ သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က သင့္ေတာ္သလိုေပါ့။ ဖိတ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျမာက္ပိုင္း သံုးဖြဲ႕ကိုဖိတ္ဖို႔ ကိစၥေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အထူးသျဖင့္ အစိုးရဘက္ကကိုင္တြယ္တဲ့ကိစၥျဖစ္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အေသးစိတ္တင္ျပဖို႔ အခက္အခဲရွိပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းသုိ႔ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ “၀” အဖြဲ႕၊ မုိင္းလားအဖြဲ႕၊ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (KIO/KIA) ၊ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP/SSA) တုိ႔ကုိ ဖိတ္ၾကားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္သုံးဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ရခုိင္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (AA) ကုိးကန္႔လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (MNDAA) ၊ တအန္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (TNLA) တုိ႔အား ဖိတ္ၾကားရန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရဆက္လက္ညိႇႏိႈင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားထားသည္။

ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ (FPNCC) အေနျဖင့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယ အစည္းအေ၀းသုိ႔ အဖြဲ႕၀င္အားလုံးဖိတ္ၾကားမွသာ တက္ေရာက္မည္ဟု ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အစိုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေရး ညိႇႏႈိင္းေနသည့္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) အဖြဲ႕၀င္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ကရင္နီအ မ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ကုိ ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း UNFC အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည့္ ရခုိင္ျပည္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ (ANC) ကုိ ဖိတ္ၾကားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားထားသည္။

June 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.