<

တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အေျခခံမူသံုးခ်က္အား မရမခ်င္း ဆက္လက္ေတာင္းဆိုမည္ျဖစ္ၿပီး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားတြင္ ခြဲထြက္ခြင့္ပါမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း UPDJC ဒုတိယဥကၠ႒ ေျပာၾကား

တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အေျခခံမူသံုးခ်က္အား မရမခ်င္း ဆက္လက္ေတာင္းဆိုမည္ျဖစ္ၿပီး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားတြင္ ခြဲထြက္ခြင့္ပါမည္မဟုတ္ေၾကာင္း UPDJC ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၂၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန (NRPC) တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀းတြင္ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ အထက္ပါကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အခုမႏွစ္ကထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္တာညီလာခံမက်င္းပေသာ္လည္း အခုအခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔လုိ အပ္ရင္လိုအပ္သလို ကြၽန္ေတာ္တို႔ေက်ာ္လႊားၿပီးေတာ့ တျခားအေျခခံမူေတြကို ေဆြးေႏြးရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီအေျခခံမူ သံုးခုမရမခ်င္းကေတာ့ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ေတာင္းဆိုေနဦးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္႐ိုးသားစြာပဲ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ဒီေတာင္းဆိုမႈထဲမွာေတာ့ ခြဲထြက္ခြင့္ေတာ့ပါမွာ မဟုတ္ပါဘူးဆိုၿပီးေတာ့လည္း ကြၽန္ေတာ္တင္ျပခ်င္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ျပည္ေထာင္စုထဲမွ ခြဲထြက္ခ်င္စိတ္မရွိေအာင္ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအေျခခံမူသည္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အခြင့္ အေရးအျပည့္အ၀ရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္တီအစည္းအေ၀းတြင္ ပါ၀င္သည့္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားအား တာ၀န္ေပးခဲ့သည့္အတိုင္း တိုင္းရင္းသားမ်ား ျပည္ေထာင္စုထဲမွ ခြဲထြက္ခ်င္စိတ္မရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးေရး အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အေလးအနက္ ေမတၱာရပ္ခံလိုေၾကာင္း ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္းမႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေန႔ UPDJC အစည္းအေ၀းမွာ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္နဲ႔ ဖက္ဒရယ္မူေတြကိုေဆြးေႏြးရ မွာမဟုတ္ေပမယ့္ အျခားလိုအပ္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားရဲ႕အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ျခင္း၊ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားနဲ႔ က်ား၊ မတန္းတူေရးဆိုင္ရာ ကိစၥေတြကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔အေလးအနက္ထားၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွာ ကြၽန္ေတာ္တင္ျပလိုတာက တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးကို ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးတစ္ခုတည္းနဲ႔ မကာကြယ္ႏုိင္ဘူး။ အလံုအေလာက္ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အကာကြယ္မေပးႏုိင္ဘူး။ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး၊ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုအခြင့္အေရးေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာဆလိုင္း လ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယခုက်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းတြင္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ က်ား၊မ တန္းတူေရးႏွင့္ စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အစည္းအေ၀းအား ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပရန္ UPDJC က အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ထားသည္။

 

June 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.