<

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလွယ္ယန္ဟီးလီက ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားခ်ီလ်က္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ICC ကို ေတာင္းဆို

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေနအထားဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ဖြယ္ရွိသည့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ လူသားဆန္မႈကို ခ်ဳိးေဖာက္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ တရားစြဲရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္ခံု႐ံုး (ICC) ကို ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

“က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ရာဇ၀တ္မႈေတြအတြက္ တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္းသာ ျမန္မာႏုိင္ငံကလူေတြ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈသံသရာကို အဆံုးသတ္ႏုိင္မယ့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းလို႔ ကြၽန္မ အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု ယန္ဟီးလီက လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢမွ ကြၽမ္းက်င္သူ ယန္ဟီးလီက စြပ္စြဲထားသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ ICC ၌ တရားစြဲဆိုရန္ အားထုတ္မႈမ်ားကို ေထာက္ခံရန္လည္း ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီသို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

သူက လူသားဆန္မႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ ျမန္မာလံုျခံဳေရးတပ္မ်ားက ဘဂၤါလီ (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာ) မြတ္စလင္အသိုင္းအ၀ိုင္းအေပၚ က်ယ္ျပန္႔စြာႏွင့္ စနစ္တက် တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈမ်ား အပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း ယံုၾကည္ရသည့္ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာလူသားဆန္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြကို ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြအတြက္ တာ၀န္ရွိတယ္လို႔ စြပ္စြဲခံထားရသူေတြကို ICC ဒါမွမဟုတ္ ယံုၾကည္ရတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္နဲ႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး တရားစြဲဆိုဖို႔ ကြၽန္မ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အၾကံျပဳပါတယ္” ဟု ယန္ဟီးလီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အဲဒီလို ယံုၾကည္ရတဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈနဲ႔ တရားစြဲဆိုမႈအတြက္ ျပင္ဆင္ဖု႔ိ အဲဒီလို ရာဇ၀တ္မႈေတြ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ ၾကာေနတာကို ေနာက္ဆံုးမွာ အဆံုးသတ္ဖို႔နဲ႔ တရားမွ်တမႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးေရးအတြက္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အေနနဲ႔ ၾကန္႔ၾကာမႈမရွိဘဲ ကုလသမဂၢရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ တာ၀န္ခံမႈရွိတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို ထူေထာင္ဖုိ႔ ကြၽန္မအၾကံျပဳပါတယ္” ဟုလည္း ယန္ဟီးလီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယန္ဟီးလီက ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ မၾကာမီကတည္းက ရွည္ၾကာစြာ ျဖစ္ေပၚေနခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား ခံေနရသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျခားနယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ လံုျခံဳေရးတပ္မ်ားက စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ လူသားဆန္မႈကို ခ်ဳိးေဖာက္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအေၾကာင္းလည္း သတိေပးခဲ့သည္။

ယန္ဟီးလီက ယင္းအေနအထားကို ICC သို႔ လႊဲေျပာင္းရန္ ညီညီညြတ္ညြတ္ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ပံုမရသည့္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရး ေကာင္စီႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကီးအက်ယ္ စိုးရိမ္မိေၾကာင္းႏွင့္ အေရးေပၚအေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ခံမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္ သူ၏ အဆိုျပဳခ်က္ကို ေထာက္ခံရန္လိုေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လကတည္းက ကေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အမ်ားစုပါ၀င္ေသာ ဒုကၡသည္ ၇၅၀,၀၀၀ သည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္က စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ ဆင္ႏႊဲၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ နယ္စပ္ကိုျဖတ္ကာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ (AI) က အစီရင္ခံခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္အထိ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီ (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာ) အနည္းဆံုး ၉၄၀၀ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္ဟု နယ္စည္းမျခား ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢက အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ရက္စက္စြာ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းႏွင့္ အစေဖ်ာက္ပစ္ျခင္းတို႔ကို လံုျခံဳေရးတပ္မ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။

အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တြင္ ကုလသမဂၢ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္ လူသားဆန္မႈကို ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ႏုိင္သည္ဟု ေၾကညာထားသည္။

Ref: FNA

June 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.